TS ISO / IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, 1 Temmuz 2016 tarihinde kendi Hastane İşletim Sistemi yazılımını üreten bir sağlık kurumu olarak TS ISO / IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kalite belgesini almaya hak kazanmıştır.

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, 1 Temmuz 2016 tarihinde kendi Hastane İşletim Sistemi yazılımını üreten bir sağlık kurumu olarak TS ISO / IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kalite belgesini almaya hak kazanmıştır.
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS): Bilgi güvenliğini kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve geliştirmek için oluşturulmuş bir yönetim sistemidir. Bilgi kurumsal değerli bir varlıktır.

TS ISO / IEC 27001 Standardı İle;

  • Hastalara ve kuruma ait bilgi varlıkları etkin bir şekilde korunup, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkeleri kapsamında izinsiz ve yasadışı yollardan bilgi varlıklarına erişme olasılığı en aza indirgenmektedir.
  • Gizli ve önemli bilgilerin korunması sağlanmaktadır.
  • Sistem içerisinde mevcut olan zayıflıklar önceden tespit edilip, gerekli önlemlerin alınması mümkün olabilmektedir.
  • Kurumda çalışanların değerli bilgi varlıklarının farkına varmaları sağlanmaktadır.
  • Bilgi güvenliğine yönelik uluslararası standartların kurum genelinde uygulanması sağlanarak, hastaların güveni kazanılabilmektedir.