Hakkımızda

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri, üstün teknolojisi ve akıllı sistemlerle donatılmış alt yapısıyla, 26 Ağustos 2005 tarihinden itibaren hizmet vermektedir. Ulusal ve uluslararası alanda birçok başarıya sahip, profesör ve doçent ağırlıklı hekimlerden oluşan kadrosu ile yeni ve başarılı hekimler yetiştirmek üzere önemli çalışmalar yapmaktadır. Yeditepe Üniversite Hastanelerinin vizyonunun temelinde Türkiye’yi uluslararası alanda temsil etmek ve ülkemizi tıp dünyasında söz sahibi bir konuma getirmek vardır.
 

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Görüntüleme Ünitesi'nde yer alan Multislice CT (çok kesitli bilgisayarlı tomografi), 3 Tesla MR, PET-CT (Kanserli dokuları tespit eden, tarayan) ve Gama Kamera, teşhis ve tedavide büyük kolaylık sağlayan dünyada gelişmiş teknolojiye sahip cihazlardan bazılarıdır.

hastaneler

Bilgisayar teknolojisinin son derece etkin olarak kullanıldığı Yeditepe Üniversitesi Hastanelerinde, Hastane Bilgi Sistemi (HIS) yazılımından yararlanılmaktadır. Bu yazılım, hem hasta bilgilerinin hızla toplanıp işlenerek, tanı ve tedavide kullanılabilmesine olanak tanırken, hem de hastanın görüntüleme ve laboratuvar sonuçları gibi bilgilerinin, bilgisayar ortamında sunulmasını ve saklanmasını sağlamaktadır. Bu sistemle doktorlarımız hastane dışındayken de hasta takibini elektronik ortamda yapabilmektedirler. Ayrıca bu sistem kâğıt dolaşımı ve bürokrasiyi en aza indirmekte, hasta ve hasta yakınlarının uğradığı zaman kaybını ortadan kaldırmaktadır.
 

Belgelenmiş Kalite

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Kurumları 2 Kasım 2007'de sağlık standartları konusunda dünyanın en önemli kuruluşu olarak kabul edilen JCI (Joint Commission International) tarafından ilk denetimde tüm sistemiyle, tüm standartlarda akredite edilmiştir. Başka bir deyişle kalitesini ve başarısını uluslararası düzeyde belgeleyen ilk Türk üniversite hastaneleri grubu olmuştur. 

Dünyanın en seçkin sağlık kurumlarına verilen bu kalite belgesiyle dünya standartlarında hizmet verdiği tescillenen Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumları, öncülük ve liderlik ilkelerinden hareketle yarınlara daha büyük başarılarla yürümenin kararlılığını taşımaktadır. Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri, 2020 yılında JCI tarafından beşinci kez akredite edilerek kalitesinin sürdürülebilir olduğunu kanıtlamıştır.
 

Öne Çıkan Hizmetler

Yeditepe Üniversite Hastanelerinde tüm branşlarda hastalarına hizmet sunmakla birlikte; nöroşirurji (beyin ve sinir cerrahisi) alanında uluslararası üne sahiptir.  kemik iliği nakli, obezite cerrahisiepilepsi ve epilepsi cerrahisikardiyolojikalp damar cerrahisiürolojigenel cerrahi, üst düzey genetik tanı merkezi laboratuvarı ve çocuk hastalıklarındaki birçok branş hekimi ile de sağlık sektörünün önde gelen kurumlarından biridir.
 

SGK ile Hizmet Alınan Birimler

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri SGK anlaşmalı hekimleriyle de tüm branşlarda hizmet vermektedir.

Bilgi Almak İçin : 444 7000