Kurumsal

2005

Yeni ses cerrahisi teknikleri; sesin karakteristiğini ve tınısını düzelten, ses bozukluğu olan kişilerin kullanım konforunu arttıran yeni teknikler

2006

Türkiye’de ilk “Daimi Yapay Kalp Pompası” operasyonu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleşmiştir.

2007

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen bir teknikle üç hastaya, diz protezi gerektirmeden kendi vücudundan alınan kemiklerle “Damarlı Kemik Nakli” yapıldı. Dünyada ilk kez yapılan bu teknik, yurtdışında da bilimsel makale olarak yayınlanması için kabul edilmiştir.

2007

Türkiye’nin ilk “Yapay Kalp Pompası” projesi Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde başlamıştır.

2007

Joint Commission International tarafından akredite edilerek, kalitesini ve başarısını uluslararası düzeyde belgeleyen “İlk Türk Üniversite Hastaneleri Grubu” olmuştur.

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri

2008

Türkiye’nin ilk “Ulusal Koklear Implant” projesi Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde başlamıştır.

2008

Santez Projesi; vücutta eriyebilen stent projesi

2009

İstanbul’da ilk kez Özel Üniversite Hastanesi’nde “Kalp Nakli”

2009

İstanbul’da ilk kez, kalp nakline köprüleme amaçlı “Yapay Kalp Pompası İmplantasyonu”.

2014

Eğitim ve Araştırma Merkezi Hastanesi olarak akredite edilip, belge alan ilk Tıp Fakültesi Hastanesi.

2014

Türkiye’de ilk defa “Impella ile Bypass” Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleşmiştir.

2014

İstanbul’da Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı, tek özel üniversite hastanesindeki “Transfüzyon Merkezi” Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’ne aittir.

2014

“Çift Balon Endoskopi” yöntemi Türkiye’de ilk defa Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde uygulanmıştır.

Misyon

Hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutarak, hasta beklentilerine uygun hizmetleri, tıp etiğinden ödün vermeden, bilgi güvenliği boyutlarıyla değerlendirerek ulusal ve uluslararası standartlarda ve yasal gerekliliklere uygun olarak sunmak.

 

Vizyon

 • Eğitim ve araştırma çalışmalarıyla tıp biliminin gelişimine katkıda bulunarak, kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumak.
 • Tüm çalışanlara sürekli gelişme fırsatları sunarak, çalışanların ve paydaşların bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişimlerini sağlamak.
 • Bilgi güvenliği ile ilgili riskleri değerlendirerek bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yatırımları uygulamak, bilgi güvenliği seviyesini korumak ve iyileştirmek.
 • Verilen hizmetin ve hizmet sonucu oluşan çıktıların analizini yapıp, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini ve anlaşmalardan doğan yükümlülükleri karşılamak.
 • Hizmet sürekliliğinde bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltarak bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumak, isin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

 

Değerler

 • Etik İlklere Bağlılık
 • Hasta ve Çalışan Güvenliği 
 • Odaklılık
 • Güvenilirlik ve Dürüstlük
 • Gizlilik
 • Hasta / Çalışan Memnuniyeti
 • Hesap Verebilirlik
 • Şeffaflık