Murat Aydın Sav

Prof. Dr. Murat Aydın Sav

Tıbbi Patoloji

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi

Mezun Olduğu Fakülte ve Yılı

Ege Üniversitesi (1980)

Doğum Yeri ve Yılı

Ankara, 1957

E-Posta

[email protected][email protected]

Kariyer Özeti :

Aydın Sav ilk ve ortaokul ile lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı. 1980 yılında Ege Üniversitesi'nden tıp doktoru olarak mezun oldu. Hayvan deneylerine katılanların çoğunluğu gibi patoloji bölümünde genç araştırmacı- öğrenci olarak çalıştı. 1984 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamladı. 1984-1985 arasında GATA, Etlik Hastanesi Patoloji anabilim Dalında çalıştı. 1985-1989 yıllarında Ankara Numune Hastanesi'nde çalıştı. 1989-2008 arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında görev yaptı. Üniversitedeki en önemli görevi, Nörolojik Bilimler Enstitüsü'nü kurması ve hocası Prof. Dr. Talia Bali Aykan'a adına ithaf edilmiş bir nöropatoloji laboratuvarı kurmasıdır.

2008 – 2013 yıllarında Acıbadem Üniversitesi'nde çalıştı. 2008 yılından beri Nişantaşı Patoloji Grubunda çalışmaktadır.2014 - 2018 yıllarında Houston, Texas’ta otururken, Acıbadem Sağlık Grubu’nun desteğiyle, internet üzerinden çalışan “digital patoloji” marifetiyle rütin diagnostik nöropatoloji hizmetini sunmaya devam etti. 1988 yılında Mayo Clinic ve Armed Forces Institute of Pathology, 1996 yılında Universitat der Wiener, Institute für Neuropathologie, 2006’da Mayo Clinic, 2011’da University of Toronto, Saint Michael’s Hospital ve 2015-2017 arasında Houston Methodist Hospital ile Baylor Medical College nöropatoloji consensus toplantılarına katıldı. Birçok ulusal ve uluslararası bilimsel makaleler, kitap bölümleri yayınladı. Birkaç ulusal ve uluslararası dergide hakem olarak çalışıyor. Türkiye Patoloji Dernekleri Federasyonu, Euro-CNS ve ASNO (Asya Nöroonkoloji Derneği) üyesi, Amerikan Nöropatoloji Derneği üyesidir. Türkiye Patoloji Dernekleri Federasyonu bünyesinde çalışan Nöropatoloji Çalışma Grubu'nun kurucusudur.

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yaptı, çeşitli nöropatoloji kursları düzenledi. Dr. Sav birçok tıp öğrencisi, patolog, araştırmacı ve doktora sonrası meslekdaşlarıyla halen birlikte çalışmaktadır.  Nöropatoloji, (beyin tümörleri ve hipofiz neoplazmları) ile ilgilenmektedir. Gliomagenezdeki biyoişaretleyiciler; onkojenik değişiklikler; hipofiz bezi neoplazmları; hipofiz kök hücrelerinin rolü; hipofiz bezinin embriyogenezinde moleküler ve genetik belirteçlerin etkisi alanında çalışmaktadır.

Mesleki Ödüller :

 1. Brain Research Association. 3. Research Encouragement Award. First Award. 11 October 1995, İstanbul. “A standardizable, transient focal cerebral ischemia model in rats and effect of Isredipin” TA Zırh, MN Pamir, A Sav, MM Özek, F Onat.
 2. Effect of hyperbaric oxygen therapy in experimental TNBS-E colitis model. H.Ö. Hamzaoğlu, İ. Alican, Ö. Kurtkaya, E. Elbüken, E. Avşar, O. Özdoğan, A. Sav, N. Tözün 15th National Gastroenterology Congress, 12-16 September 1998, İstanbul Congress Book 15, 1998. (Being appreciated by scientific committee award)
 3. Intestinal expression in of 60 and 72 (HSP670 HSP72) heat shock proteins in inflammatory bowel disease and effects of 5-ASA treatment. Ö Altuğ, Ö Kurtkaya, H Ö. Hamzaoğlu, N İmeryüz, O Özdoğan, A Sav, N Tözün. 17th National Gastroenterology Congress, 3-8 October 2000, Antalya (Being appreciated oral award by scientific committee)
 4. High honors award given by Turkish Republic, Marmara University rector Prof. Dr. Tunç Erem for his publications with high international impact in year 2000. M.Ü. Rectorate, May 2003, Sultanahmet, İstanbul
 5. High honors award given by Turkish Republic, Marmara University rector Prof. Dr. Tunç Erem for his publications with high international impact in year 2001. MÜ Rectorate, May 2004, Sultanahmet, İstanbul
 6. High honors award given by Turkish Republic, Marmara University rector Prof. Dr. Tunç Erem for his publications with high international impact in year 2002. Marmara University Rectorate, May 2004, Sultanahmet, İstanbul
 7. High honors award given by Turkish Republic, Marmara University rector Prof. Dr. Tunç Erem for his publications with high international impact in year 2003. Marmara University Rectorate, May 2005, Sultanahmet, İstanbul
 8. The best 3rd tenure of Marmara University, School of Medicine, high honors for producing best research articles in international journals with high impact values. Presented in academic meeting of 2002-2003 curriculum year, by dean of the Medical School, Haydarpaşa, İstanbul
 9. Turkish Neurosurgery Association, 2003 Scientific Research Award Neurosurgery Congress, May 20-24, 2003, Antalya. Elmacı İ, Kurtkaya Ö, Ercan F, Tuncer N, Bakırcı N, San T, Sav A, Pamir MN, Tanrısever E, “The effects of quantum energy surgical device and of bipolar coagulation: A comparative experimental study,” Acta Neurochirurgica (Wien), 144:377-383 (2002).
 10. The best tenure who published more than 6 articles in SCI indexed databases in which Acibadem University is addressed in 2011. Presented in academic meeting on January 21, 2012, by rector and dean of the School of Medicine, Marriot Asia Hotel

Etkinlikler :

Davetli Konuşmacı Olduğu Bilimsel Kongre ve Toplantılar

 1. "Santral Sinir Sisteminin Neoplazileri" Gazi Üniversitesi Tip Fakultesi Patoloji Anabilim Dalı Kasım 1986.
 2. "Mayo Klinik İzlenimleri" Ankara Patoloji Derneği, Aylık Bilimsel Toplantısı 12. Eylül.1988.
 3.  "AIDS'in Nöropatolojisi" Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Toplantı, Ç.Ü.T.F. Dekanlığı ile Patoloji A.B.D. tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir. Nisan 1989, Adana
 4. "Periferik Sinir Sisteminin Patolojisi Gazi Üniversitesi Tip Fakultesi Patoloji Anabilim Dalı Nisan 1989.
 5. "Mayo Klinikten İzlenimler" Türk Patoloji Derneği, Aylık Bilimsel Toplantısı GATA Haydarpaşa Hastanesi 05. Ekim.1990
 6. "Santral Sinir Sistemi'nin Nöroepitelyal Tümörleri ve Histopatolojik Sınıflandırmalarda Yenilikler" Haydarpaşa Numune Hastanesi, Patoloji Laboratuarı ve Nöroşirürji Kliniği tarafindan düzenlenmiştir. 15. Haziran 1990
 7. "Pediatrik Grupta Santral Sinir Sisteminin İnfeksiyonlarının Patolojisi" İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı 08 Ocak 1991.
 8. "Demyelinating Diseases of the Central Nervous System" Marmara University, Medical School, Department of Neurology. 09 Şubat 1992.
 9. "Primary and Secondary Vasculitides of the Central Nervous System" Marmara University, Medical Shool, Department of Neurology. 02 Mart 1992.
 10. "Degenerative Diseases of the Central Nervous System" Marmara University, School of Medicine, Department of Neurology. 14 Nisan 1992.
 11. "Pituitary Adenomas: Functional and Tinctorial Classification:" Marmara University, Medical School, Department of Pathology. 15 Aralık 1992
 12. "AIDS'in Nöropatolojisi" Marmara University, Medical School, Department of Pathology. 18 Aralık 1992
 13. "Astrositomlarda Grading" XIV. Türk Fransız Kanser Günleri Primer Beyin Tümörleri Ve Arterio Venöz Malformasyonlar 15 Eylül 1992, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Sultanahmet, İstanbul. 14.
 14. Turkish Neurosurgical Society, Pediatric Neurosurgery Group,1993 Fall Symposium "Posterior Fossa Tumors: Pathology and Classification." November 13-14, 1993, Hotel Hilton, İzmir.
 15. European Association of Neurosurgical Societies (EANS). European Course in Neurosurgery. 4th Course- 5th Cycle. “Classification and Molecular Biology of Posterior Fossa Tumours” September 10-16, 1994, Çeşme, İzmir.
 16. “Hipofiz adenomlarının sınıflandırılması ve histopatolojsi” İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Noroonkoloji Toplantıları Hipofiz Adenomları: Workshop Katılımcılar: Ali Çetin Sarıoğlu, Hakan Bozkuş, Rasih Altay, Özer Açbay, Civan Işlak Nöroloji Anabilim Dalı, Prof. Dr. Nedim Zembilci EEG Laboratuarı,16.12.1994.
 17. “Pattern Analysis of Inflammatory Skin Diseases”Dermatolopathology in Anatolia. First Regional Clinicopathological Colloqiuim15-17 September 1995, TÜBİTAK, Ankara.
 18. Sevgi Hastanesi / Bilimsel Toplantılar Dizisi Santral Sinir Sisteminin Demyelinizan ve Dismyelizan Hastalıkları Sheraton Oteli, 09 Ekim 1995,Ankara
 19. “Yenidoğanda Dermatopatoloji” Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı Eğitim Programı No.15, “Yenidoğan Bebekte Dermatoloji” “Dermatopatolojide Temel Histolojik Parametreler ve Pattern Analizi”: A SAV Mustafa Nevzat İlaç Sanayi Konferans Salonu, Gayrettepe, İstanbul. 10 Kasım 1995
 20. The use morphometry in correlation with grading of glial tumors A SAV, Ö Kurtkaya, H Baloğlu, A Arpınar. International Workshop on Stereology and Morphometry (Lectures + Intensive Demo and Practical)8-11 December, 1995, İzmir, Turkey.
 21. “Pathology of the Benign Peripheral Nerve Sheath Tumors and Tumor-like Lesions.” Klinisches Institüt für Neurologie der Universitat Wien, Neues Allgremeines Krankenhaus, “Obersteiner Institüt, 27 January 1996. 
 22. “Use of Computerized Image Analysis System (CIAS) in Glial Tumor Grading. (AgNOR Parameters) Correlation of Proliferative Markers with Histologic Grading in Intracranial Glial Tumors. “ Jour Fixe des Klinisches Institüt für Neurologie der Universitat Wien, Neues Allgremeines Krankenhaus, “Obersteiner Institüt, 5 March 1996. 
 23.  Histopathological Evaluation of Stereotactic Brain Biopsies from Non-neoplastic Central Nervous System Lesions. M Sasani, MN Pamir, M Özek, A SAV, C Erzen. Departments of Neurosurgery, Pathology, Radiology. Marmara University Medical School, İstanbul, Turkey. European Soicety for Steretactic and Functional Neurosurgery, 12th Congress, Milan, June 12 - 15, Italy. Acta Neurochirurgica 138; 5: 604. 1996.
 24. İzmir Güncel Tıp Günleri , Uluslararası Katılımlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 31 Mart - 5 Nisan 1997, Konferans Salonu, İnciraltı, İzmir V. Oturum: 4 Nisan 1997 / Panel: “Medulloblastomda Güncel Yaklaşımlar “ Prof. Dr. Ümit Acar, Doç.Dr. Barış Diren, Prof. Dr. Saffet Mutluer, Prof. Dr. Aydın SAV , Prof. Dr. Faik Sarıalioğlu, Prof. Dr. Münir Kıray.
 25. “Pathology of the Third Ventricle” First Black Sea Neurosurgical Congress May 7 - 10, 1997, Mamaia Spa, Romania.
 26. “Pattern Analysis in Inflammatory Skin Diseases. “ Dermatopathology in Anatolia2nd Regional Clinicopathological Colloquium and 1st Platform on the Progress od Dermatology and Dermatopathology in Balkanian, Caucasian and Middle-Eastern Countries in Antalya.19 - 21 September 1997.
 27. “Neural Tumors.”Dermatopathology in Anatolia2nd Regional Clinicopathological Colloquium and 1st Platform on the Progress of Dermatology and Dermatopathology in Balkanian, Caucasian and Middle-Eastern Countries in Antalya. 19 - 21 September 1997.
 28. “Pathology of Skull Base Meningiomas “ Aydın SAV Marmara Universtiy, Department of Neurosurgery, and Institute of Neurological Sciences, Fourth Scientific Meeting November 12-13, 1997, Çırağan Palace, İstanbul
 29. “AIDS: Epidemioloji, Patogenesis ve Patolojisi “ Yeditepe Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi, Dönem II Yeditepe Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Kampusu Acıbadem, İstanbul 19 Aralık 1997.
 30. “Sigara ve Kanser: Epidemioloji, Patogenesis ve Patolojisi “Bahariye Lions Kulübü, Aylık Genel Toplantısı Marmara Yelken Kulübü, ErenköyErenköy, İstanbul 19 Ocak 1998.
 31. "Bir Patoloji Laboratuarı Nasıl Olmalı " Türk Patoloji Derneği, Aylık Bilimsel Toplantısı ŞiŞli Etfal Hastanesi, Konferans Salonu22 Ocak 1998.
 32. “Dermatopathology is important for general pathology.”: The Philosophy of Dermatopathology: Dermatopathology in Anatolia 3nd Regional Clinicopathological Colloquium and 2nd Platform on the Progress of Dermatology and Dermatopathology in Balkanian, Caucasian and Middle-Eastern Countries in Antalya. 3 - 6 September 1999, Antalya, Turkey.
 33. “Neural Tumors.”: Basic Dermatopathology Course Dermatopathology in Anatolia 3nd Regional Clinicopathological Colloquium and 2nd Platform on the Progress of Dermatology and Dermatopathology in Balkanian, Caucasian and Middle-Eastern Countries in Antalya. 3 - 6 September 1999, Antalya, Turkey.
 34. “Pathological Lesions of the Third Ventricle” Prof. Dr. Aydın SAV, special lecture XXVIII Meeting of International Society of Pediatric Neurosurgery October 2-6, 2000, Swiss Hotel, İstanbul
 35. An Unusual Adnexal Malignant Tumor: Fine Needle Aspiration Cytology and Histologic Findings. Prof. Dr. SAV A. XXIII International Congress of the Internationsl Academy of Pathology and 14 th World Congress of Academic and Environmental Pathology October 15-20, 2000, Nagoya, JAPAN
 36. Dünya Sağlık Örgütü 2000- Sinir Sistemi Tümörlerinin Sınıflandırılması; yüksek grade’li glial tümörlerin klinikopatolojik özellikleri, moleküler biyolojisi ve eleştirileri (WHO 2000), Prof. Dr. Aydın SAV 15 Şubat 2002 Lütfi Kırdar İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
 37. Dünya Sağlık Örgütü 2000- Sinir Sistemi Tümörlerinin Sınıflandırılması;; yüksek grade’li glial tümörlerin klinikopatolojik özellikleri, moleküler biyolojisi ve eleştirileri (WHO 2000), Prof. Dr. Aydın SAV Türk Patoloji Derneği aylık bilimsel patoloji toplantısı, 15 Şubat 2002 SSK Okmeydanı Hastanesi,
 38. Meningiomaların klinikopatolojik özellikleri; 8 Mart 2002 (Saat:11:00–13:00) Lütfi Kırdar İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Prof. Dr. Aydın SAV
 39. Patoloji, Yenilikler, Genesis ve Genetik, Prof. Dr. Aydın SAVPediatrik Nöroşirürji kursu, II. Dönem “Pediatrik Tümörler ve Epilepsi Cerrahisi” 20 Nisan 2002 (Saat 08:45-09:15), Adonis Otel, Antalya
 40. Epilepside Genetik ve Moleküler Biyoloji, Prof. Dr. Aydın SAV Pediatrik Nöroşirürji kursu, II. Dönem “Pediatrik Tümörler ve Epilepsi Cerrahisi” 22 Nisan 2002 Program dışı konferans (Saat 10:10-10:35), Adonis Otel, Antalya
 41. 2000 yılı içinde yapmış olduğu uluslararası yayınlar dikkate alınarak T.C..Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tunç Erem tarafından Üstün Başarı Ödülü verilmiştir.
 42. XVI. Ulusal Patoloji Sempozyumu
  15-19 Ekim 2002 (TTB STE 10,5 kredi puanı almıştır)
  24-27 Ekim 2002, Richmond Otel - Pamukkale
 43. Türk Nöroşirürji Derneği Sonbahar Sempozyumu
  Supratentoryel Astrositom ve Oligodendrogliomlar
 44. Cerrah Nöropatolojide Sık Karşılaşılan Problemler Kursu VI
  29 Mart 2003 (TTB STE 7, kradi puanı almıştır).
 45. MaSCO2003 Marmara Tıp Öğrenci Kongresi
  16 Mayıs 2003, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 46. Nontümöral Deri Hastalıkları I
  XVI. Ulusal Patoloji Kongresi Hilton Otel / Konya
  29-31 Mayıs 2003 (Ankara Patoloji Derneği).
 47. III. Ventrikül Patolojileri, Prof.Dr. Aydın SAV
  8 Nisan 2003, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroradyoloji
 48. Nöroimmünohistokimya-Beyin Tümörleri, Prof.Dr. Aydın SAV
  22 Nisan 2003, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroradyoloji
 49. Proliferatif İndeksin Beyin Tümörlerindeki Yeri, Prof.Dr. Aydın SAV
  13 Mayıs 2003, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroradyoloji
 50. Akademi Tartışıyor. II. Üniversite Platformu
  Alternatif Eğitim : Tıp Eğitim-Öğretimi Nasıl Engellenir ?
  Yıldız Teknik Üniversitesi, Konferans Salonu
  Prof. Dr. Aydın SAV.
 51. Prof. Dr. Talia Bali Aykan Anma Toplantısı
  “Bir ışık, bir okul ve bir İnsan : Prof. Dr. Talia Bali Aykan”:
  Prof. Dr. Aydın Sav
  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı,
 52. Türk Patoloji Derneği, Aylık Bilimsel Toplantısı, Ekim 2003.
  Prof. Dr. Talia Bali Aykan Anma Toplantısı
  “Bir ışık, bir okul ve bir İnsan : Prof. Dr. Talia Bali Aykan”:
  Prof. Dr. Aydın Sav
 53. Ependymal Tumors: Correlation of Proliferative (MIB-1), Tumor Supressor
  (P53) and Anti-apoptotic (Bcl-2) Indices with Histologic Types and Grading,
  Prof. Dr. Aydın SAV, ASNO 2nd Meeting of the Asian Society for Neuro-Oncology December 4-6, 2003 Sheraton Grande Walkerhill, Seoul, Korea.
 54. Oligodendroglioma / Other Gliomas Grouping of Oligodendrogliomas:
  Correlation of MIB-1, p53 and bcl-2 Indices and S-phase Fraction. A New MIB-1 “Cut-Off” Value, Prof. Dr. Aydın SAV
  ASNO 2nd Meeting of the Asian Society for Neuro-Oncology December 4-6, 2003 Sheraton Grande Walkerhill, Seoul, Korea.
 55. Nöroonkolojik Patolojide Proliferatif ve Apoptotik İndekslerin Önemi,
  Prof. Dr. Aydın SAV, III.Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 7-11 Nisan 2004 Denizli.
 56. Medikal Nöropatoloji Alanında Beyin Bankacılığının Yeri, Prof. Dr. Aydın SAV,
  III. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 7-11 Nisan 2004 Denizli.
 57. Oligoastrositik Tümörler, Oligodendroglial Tümörler, Ayırıcı Tanıdaki Tümörler,
  Nöroonkolojik Patoloji, Prof. Dr. Aydın SAV, 19-21 Haziran 2004 Türk Ekopatoloji
  Derneği, İzmir.
 58. İntraoperatif Tanıda Sık Karşılaşılan Problemler, Onkolojik Nöropatoloji Medikal
  Nöropatoloji, Prof. Dr. Aydın SAV, 6 Ekim 2004 XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu Gaziantep.
  Meslek (Alan) Eğitiminde Yabancı dilin Yeri Ne Olmalıdır?, Prof. Dr. Aydın SAV,
  26 Eylül 2004, Atatürkçü Düşünce Derneği, Atatürk Kültür Merkezi, Antalya.
 59. Neuro Oncology (ASNO), Prof. Dr. Aydın SAV
  ASNO 3nd Meeting of the Asian Society for Neuro-Oncology November 18-24, 2004, Asian Neuro Oncology Organizations, Department of Neurosurgery, Hua Shan Hospital, Fudan University, Shanghai Neurosurgical Center Shanghai, China.
 60. Serebral Vasküler Malformasyonlarının Patolojisi, Dr. A.SAV
  Serebral Vasküler Malformasyonlar (Sempozyum), Marmara Üniversitesi Tıp
  Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı ve Nörolojik Bilimler Enst. 26-27 Kasım 2004
  Conrad Hotel / İstanbul
 61. Nöropatolojide Terim Birliği ve Rapor Standardizasyonu,
  Prof. Dr. Aydın SAV,Türk Nöropatoloji Araştırma Grubu Toplantısı
  10 Aralık 2004, Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler
  Enstitüsü
 62. Eğitim ve Bilimde Dil. Prof. Dr. Aydın SAV, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği, 29 Aralık 2004 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Doktora Salonu
  Ulusal Üniversite Açık Oturumu Yönetici Prof. Dr. Hakan Berkkan
 63. Proliferatif İndeks, Prof. Dr. Aydın SAV,
  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konferans Salonu 07 Ocak 2005, 14:00
 64. Tümör Genetiği, Prof. Dr. Aydın SAV,
  Haydarpaşa Numune Hastanesi NRŞ Kliniği, 07 Ocak 2005, 11:00-13:00
 65. Klinik Otopsiler, Dahiliye, Yoğun Bakım, Adli Tıp, Patoloji
  Prof. Dr. Aydın SAV,
  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 6 No’lu Dershane 12 Ocak 2005, 12:00-13:00
 66. Periferik sinir Patolojisi, Prof. Dr. Aydın SAV,
  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konferans Salonu 28 Ocak 2005, 14:00-16:00
 67. Cerrahi Nöropatolojide İntraoperatif Tanı, Seminer
  Prof. Dr. Aydın SAV,
  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji ABD 4 Şubat 2005, 13:00-14:00
 68. Aksondan MS’e- MS Derneği Toplantısı Prof. Dr. Aydın SAV,
  Ceylan International Hotel 17 Şubat 2005, 19:00 – 21:00
 69. Oligodendroglioma , Prof. Dr. Aydın SAV, Türk Nöroşirürji Derneği 24 Şubat 2005,
  18:00
 70. Moleküler Boyuttan Kliniğe Prof. Dr. Aydın SAV, Konuk Konuşmacı
  TURNOG İSTANBUL 31 Mart 2005, 1 Nisan 2005
 71. Comparison of Proliferative Indicis with Histopathological Types in Glial Tumors-
  Waspalm – Prof. Dr. Aydın SAV, İstanbul, Ataköy, 27 Mayıs 2005, 17:00-19:00
 72. ASNO 2005, Taipei-Taiwan, 06 Kasım 2005
 73. Akut MS’de Stereotaktik Biyopsinin Yeri, Prof. Dr. Aydın SAV, 05.12.2005, 11.12.2005
  Türk Nöroloji Kongresi
 74. “Toplumsal İlerleme Ekin ve Dil”, Prof. Dr. Aydın SAV, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İletişim Fakültesi, 25.03.2005, Nişantaşı / İSTANBUL
 75. Nöropatolojide Rapor Yazımı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim
  Dalı, TURNORPAG toplantısı, 5 Şubat 2005 Cumartesi, İzmir
 76. Multipl Skleroz, Prof. Dr. Aydın SAV, 2 Nisan 2005 Cumartesi Uludağ Üniversitesi Tıp
  Fakültesi Patoloji Bölümü, Beyin Cerrahisi Kliniği- Seminer Salonu
  TURNORPAG toplantısı, Bursa
 77. Çok yönlülüğün yaşlılık üzerindeki etkisi. Prof. Dr. Aydın SAV, Marmara Üniversitesi Hastanesi, Hemşirelik Haftası, 11.05.2005, Koşuyolu / İSTANBUL
 78. Çok yönlülüğün yaşlılık üzerindeki etkisi. Prof. Dr. Aydın SAV, Sahan Restaurant,
  28.05.2005, Ataşehir / İSTANBUL
 79. İnvaziv Hipofiz Adenomları, Yönetici:Haluk Deda, Tartışmacılar: Aydın Sav, Selçuk
  Peker, İbrahim Ziyal, Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği, XIX. Bilimsel Kongresi, 27-31 Mayıs 2005
 80. Cerrahi Nöropatolojide İmmünohistokimya Kullanımı, Prof. Dr. Aydın SAV Türk Nöropatoloji Çalışma Araştırma Grubu Çukurova Patoloji Derneği Çukurova Üniversitesi, Nöropatoloji Kursu, 5-7 Ekim 2005, Adana
 81. Özel boya, immünohistokimya ve moleküler çalışmalarını yorumlama, Prof. Dr. Aydın SAV, Türk Nöropatoloji Çalışma Araştırma Grubu Çukurova Patoloji Derneği Çukurova Üniversitesi, Nöropatoloji Kursu, 5-7 Ekim 2005, Adana
 82. The Impact of IGF-1 and VFEG on Cellular Proliferation and Invasiveness of Pituitary
  Adenomas, Aydın Sav, 4th Meeting of the Asian Society for Neuro-Oncology, November November 4 Friday, 2005,16:45-17:00, The Grand Hotel, Taipei, Taiwan
 83. Prognostic Effect of Ki-67 Proliferation Index in Glioblastoma Multiforme, Aydın Sav,
  4th Meeting of the Asian Society for Neuro-Oncology, November November 6 Sunday, 2005,14:15-14:30, The Grand Hotel, Taipei, Taiwan
 84. 3. Pitüiter Adenomlar, Erbengi, Tevruz, Pamir, SAV, Haydarpaşa Numune Hastanesi
  Koç Acil Servis Üstü Konferans Salonu, 25 Kasım 2005
 85. Hipofiz Tümörleri Patolojisi, Aydın SAV, Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Eğitim Araştırma
  Hastanesi Nöroşirürji Kliniği Günleri –Hami Dilek Anısına, 25 Kasım 2005
 86. Oligodendrogliomlar, Prof. Dr. Aydın SAV, Haydarpaşa Numune Hastanesi Nöroşirürji
  Kliniği İstanbul toplantısı, 27Ocak 2006
 87. Serbest Süre:7. İnsula Tümörlerinin Patolojisi, Dr. Aydın SAV, Dr. Emin Özyut TÜRE
  (30 DK) Haydarpaşa Numune Hastanesi Nöroşirürji Kliniği İstanbul toplantısı, 27 Ocak 2006
 88. Akut Lökoansefalopatilerde Serebral Biyopsi, Dr. Aydın SAV, İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, TURNORPAG, Nöropatoloji Çalışma Grubu Toplantısı, İstanbul, 04.02.2006
 89. Nöropatolojide Gelişmeler, Dr.Aydın SAV, Dr. Figen Söylemezoğlu, Türk Nöroşirürji
  Derneği Nöropatoloji Toplantısı, Palm Beach Hotel, Belek-ANTALYA, 28 Nisan – 2
  Mayıs 2006
 90. III. Ventrikül Lezyonlarında Patoloji, Dr. Aydın SAV,
  Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, 2006 İlkbahar Eğitim Toplantısı, III. Ventrikül
  Patolojilerine Tedavi Yaklaşımları, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu, İstanbul, 15 Nisan 2006
 91. Cerrahi Nöropatolojide İmmünohistokimya Kullanımı, Prof. Dr. Aydın SAV, TURNORPAG-Türk Nöropatoloji Çalışma Araştırma Grubu Çukurova Patoloji Derneği Çukurova Üniversitesi, Nöropatoloji Kursu, 5-7 Ekim 2005, Adana
 92. Hipofiz Adenomlarında Histopatolojik Farklılaşma ile Anjiotensin – I Converting Enzim Geni Insersiyon/Delesyon Polimorfizmi, Dr. Aydın SAV, Dr. İlhan Elmacı, Dr. Erdoğan Ayan, Dr. Nejat Işık, Sağlık Bakanlığı Göztepe Hastanesi Nöroşirürji Kliniğinde toplantı yapıldı. 19/12/2005
 93. MSS Enfeksiyon hastalıklarına genel patolojik yaklaşım, TURNORPAG-Nöropatoloji
  Çalışma Grubu Toplantısı, Trabzon 01.04.2006 Cumartesi
 94. MS’in ayırıcı tanısında patoloji, Aydın SAV 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, 12 Kasım
  2006 Antalya, Maritim Pine Beach Resort
 95. Pineal Bölgenin Cerrahi Patolojisi, Aydın SAV 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, 16 Kasım
  2006 Antalya, Maritim Pine Beach Resort
 96. İnvaziv ve reküran meningiomları diğerlerinden ayıran biyolojik ve histopatolojik özellikler, Aydın SAV, 13:30-15:00- Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği II. Bilimsel Kongresi, 16-19 Kasım 2006, The Marmara Otel, İstanbul
 97. Serebrovasküler Hastalıklar, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Aydın SAV, TURNORPAG-Nöropatoloji Çalışma Grubu Toplantısı, Sivas, 7 Ekim 2006 Cumartesi
 98. Ependimoma, Dr. Aydın SAV, TURNORPAG-Nöropatoloji Çalışma Grubu Toplantısı
  “Embriyonel, Ependimal, DNET, Pilositik Astrositomalar”, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir, 2 Aralık 2006. Cumartesi
 99. Beyin tümörlerinin patolojisinde yenilikler ve moleküler patoloji, Prof. Dr. Aydın SAV (09:00 – 09:30),
  Türk Onkoloji Grubu Santral Sinir Sistemi Tümörleri Çalışma Grubu, Beyin Tümörleri Sempozyumu ve Grup Çalışma Toplantısı, 11 Mayıs 2007 Cuma, Swissotel, İstanbul
 100. Olgu Sunumları, Konsulte Olgu Tartışması, Nöropatoloji Çalışma Grup Toplantısı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Hipokrat Konferans Salonu, 2 Haziran 2007 Cuma
 101.  Rathke Kleft Kistlerinden Kraniofaringiomlara Embriyojenik Patoloji (Aydın Sav) Nöroonkolojik Cerrahide Teknikler ve Anatomik Yaklaşımlar
  28-29 Eylül (Cuma ve Cumartesi) 2007- Çeşme-Altınyunus
 102. Histological Evaluation and Grading of Meningiomas in WHO2007: New and Old Concepts A. Perry (USA), Chairperson: A. Sav (Turkey), 21st European Congress of Pathology, Istanbul, TURKEY, İstanbul Convention & Exhibition Centre, September 9, 2007, Sunday
 103. Does classical pathological classification and grading still matter? – Aydın Sav
  3 November 2007. 5th Meeting of the Asian Society for Neuro-Oncology, Hotel Hilton Convention Center Istanbul / Turkey
 104. Meningiomlarda Patolojik Tanı. Aydın SAV. Türk Nöroşirürji Derneği, Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu, 26 Aralık 2009, İstanbul
 105. Yüksek Dereceli Glial Tümörler Patoloji Kurs. Kurs Yöneticisi: Prof. Dr. Aydın SAV. Aydın Sav, Meriç Şengöz, Alp Dinçer, Kerim Kaban. 7 Aralık 2009, Maslak
 106. İntrakranyal tümör sınıflamalarında son güncellemeler. Aydın Sav, Büge Öz (moderatör). Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Sonbahar Sempozyumu, 17-18 Aralık 2010, Barbaros Point Hotel, İstanbul
 107. Cerrahi Nöropatolojide İmmünohistokimyanın Yeri. Aydın Sav. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Nöroloji Bilimler Toplantısı, 31 Mart 2012
 108.  Akut lökoensefalopatilerde biyopsinin rolü. Aydın Sav. Nisan 28-29, 2012, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Cerrahpasa Oditoryumu, İstanbul.
 109. Sinir Sistemi Enfeksiyonları: Patolojik ve Radyolojik Karakteristikleri. Aydın Sav. Nöropatoloji Çalışma Grubu, Nisan, 28-29, 2012, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Cerrahpasa Oditoryumu, İstanbul.
 110. Nöropatolojide Son Zamanlarda Ne Değişiklikler Oldu? 7. Bilimsel Toplantısı, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, Eylül 27-30, 2012, Gaziantep, Turkey.
 111.  Aydın Sav. Malign Glial Tümöerlerin Patolojik Değerlendirrmesindeki Son Gelişmeler. Türk Kanser Vakfı, Ocak 12, 2013, Point Hotel, İstanbul.
 112. Aydın Sav. Hipofiz Tümörlerinde Biomarkerler. 35. Türk Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi ve 2. Hipofiz Sempozyumu. Mayıs 15-19, 2013, Cornelia Diamond Hotel, Antalya.
 113. Aydın Sav. İnvasiv, Atipik ve Agreziv Hipofiz Adenomları ve Karsinomları. Memorial Şişli Hastanesi, Hipofiz Tümörleri: Bilinen Gerçekler ve Gelecek. Şubat, 9, 2016.
 114. Aydın Sav. Hipofiz Tümörlerinde Biomarkerler. Memoral Şişli Hastanesi, Hipofiz Tümörleri: Bilinen Gerçekler ve Gelecek. Şubat, 9, 2016.
 115. Aydın Sav. Hipofiz kök/progenitor hücreleri: Hipofiz embrogenezindeki ve tümörlerindeki şaşırtıcı rolleri. Hipofiz Tümörleri: Bilinen Gerçekler ve Gelecek. Şubat, 9, 2016.
 116. Aydın Sav. İnvasiv, Atipik ve Agreziv Hipofiz Adenomları ve Karsinomları. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haziran 4, 2017, İstanbul.
 117.  Aydın Sav. Hipofiz Tümörlerinin Davranışını Belirlemede Kullanılabilecek Selektif Moleküler Biomarkerler. Bezmi Alem Üniversitesi, Patoloji Departmanı, Ağustos 11, 2017, İstanbul.
 118. Aydın Sav. WHO 2016 Santral Sinir Sistemi, Yeni Antiteler. Moleküler Testler. Bezmi Alem Üniversitesi, Patoloji Departmanı, Ağustos 11, 2017, İstanbul.
 119. Aydın Sav. Hipofiz Tümörlerinin Davranışını Belirlemede Kullanılabilecek Selektif Moleküler Biomarkerler. SSK Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Departmanı, Ağustos 25, 2017, İstanbul.
 120. Aydın Sav. WHO 2016 Santral Sinir Sistemi, Yeni Antiteler. Moleküler Testler. SSK Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Departmanı, Ağustos 25, 2017, İstanbul.
 121. Aydın Sav. Hipofiz Tümörlerinin Davranışını Belirlemede Kullanılabilecek Selektif Moleküler Biomarkerler. Memorial Hastanesi, Kasım 21, 2017, İstanbul.
 122. Aydın Sav. WHO 2016 Santral Sinir Sistemi, Yeni Antiteler. Moleküler Testler. Kasım 21, 2017, Istanbul.

Dernek Kulüp Üyelikleri :

 • Türk Patoloji Derneği (üye), 1982
 • Ankara Patoloji Derneği (üye), 1985
 • Uluslararası Nöropatoloji Derneği (üye), 1991
 • Türk Dermatopatoloji Derneği (editörler kurulu üyesi), 1992 - 1999
 • Çukurova Patoloji Derneği (üye), 1995
 • Türk Nörolojik Bilimler Dergisi (editörler kurulu üyesi), 1993
 • Avrupa Patoloji Derneği (üye), 1996
 • ASNO (Asya Nöro Onkoloji Derneği) (Bilimsel danışma kurulu üyesi), Kore 2003
 • Nöroonkoloji Derneği (Türkçe), 2013, Kurucu Üyesi
 • Nöropatoloji Çalışma Grubu, Türkiye Patolojik Dernekler Federasyonu, Kurucu Üyesi, 2004-2006 (başkan).
 • Amerikan Nöropatoloji Derneği, aktif üye, Temmuz 2016

İlgi Alanları :

 • Nöropatoloji
 • Hipofiz Patolojisi
 • Dermatopatoloji
 • Adli Patoloji

 

 

  Uzmanlık Yılı ve Yeri

  İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (1984)

  Doçentlik Yeri ve Yılı

  Ankara (1987) - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı (1991)

  Profesörlük Yeri ve Yılı

  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı (1994)

  Yabancı Diller

  İngilizce

  Yabancı Yayın Sayısı

  198

  Mesleki Yayınlar

  330

  Türkçe Yayın Sayısı

  135

  Uluslararasi Bildiri Sayısı

  112

  Ulusal Bildiri Sayısı

  264

  Atıf Sayısı

  3272

  Kitap

  1

  Kitap Bölümü

  33 ( Türkçe ) 5 ( Yabancı )