Tanju Demirören

Dr. Öğr. Ü. Tanju Demirören

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yeditepe Üniversitesi Bağdat Caddesi Polikliniği

Mezun Olduğu Fakülte ve Yılı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (1989)

Doğum Yeri ve Yılı

Yalova, 1965

E-Posta

[email protected]

Kariyer Özeti :

 • 1995-1996  200 Yataklı Asker Hastanesi, Malatya, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı (Yedeksubay)
 • 1996-1998 Tosya Devlet Hastanesi, Kastamonu
 • 1998-2000 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2000-2017 Kadıköy Şifa Hastanesi
 • 2017-2018 Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi- Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi

İlgi Alanları :

 • Yüksek riskli gebelik
 • Perinatoloji
 • Gebelik takibi
 • Prenatal tanı
 • Detaylı ilk ve ikinci üç ay ultrasonografisi

Kitap Bölümü :

Çeviriler:

 1. Obstetrik ve Jinekolojide Sonografi. Prensipler ve klinik uygulamalar. 5. baskı editörü Arthur C. Fleischer 1996. Çeviri editörü Prof Dr Atıl Yüksel, 2000. Bölüm 5: Erken İntrauterin Gebeliğin Transvajinal Sonografisi. Çeviri : T Demirören. Bölüm 39: Pelvik Kitlelerin Renkli Doppler Sonografisi.Çeviri: T Demirören.
 2.  Obstetrik ve Jinekolojide Ultrason, Cilt 1: Obstetrik. (Eberhard Merz,MD). 25. Bölüm Fetal Kalp Anomalileri ve Hastalıkları Sayfa 270-296. (Yazan Rabih Chaoui, Çeviren T Demirören, Atıl Yüksel).

Sertifika ve Belgeler :

Bilimsel Toplantılar, Kurslar ve Konferanslar:

 1. Birinci Perinatoloji Mezuniyet sonrası Eğitimi Kursu, 15-17 Mayıs 1989. İstanbul Tıp Fakültesi
 2. Jinekolojik Onkoloji Kongresi İkinci Mezuniyet Sonrası Kursu.2-5 Mayıs 1990.
 3. Perinatal Takip’ Sempozyumu. 28-30 Mart 1991. Kuşadası Aydın.
 4. İstanbul Uluslararası Obstetrik ve Jinekoloji Sempozyumu. 3-6 Haziran 1991. İstanbul
 5. Üçüncü Ulusal Perinatoloji Kongresi. 1-5 Mart 1991. Bursa.
 6. Üçüncü Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi ve Mezuniyet sonrası Eğitim Semineri. 28-31 Mayıs 1992, Antalya.
 7. Fetus as a Patient. VI. Uluslararası Mezuniyet sonrası Kursu 3-5 Mayıs 1993. Ankara.
 8. Dördüncü Ulusal Perinatoloji Kongresi. 26-30 Nisan 1994. İstanbul.
 9. İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Perinatoloji Bilim Dalı Prenatal Tanı ve Tedavi Kursu 01 Ağustos - 31 Ekim 1994. İstanbul.
 10. İkinci İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinoloji Tanı ve Tedavi Kursu. 28-30 Kasım 1994. Ankara.
 11. Tekrarlayan Gebelik Kayıpları, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk hastanesi 15. Jineko-patoloji kongresi. 10-12 Haziran 1998. İstanbul.
 12. Pediatrik ve Adelosan Jinekoloji, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk hastanesi 16. Jineko-patoloji kongresi. 2-4 Haziran 1999. İstanbul.
 13. Maternal ve Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi 2000, 6-8 Nisan 2000. İstanbul
 14. Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Kursu 2000. 16-18 Kasım 2000. İstanbul
 15. Obstertrik ve Jinekoloji Paneli. 21 Kasım 2001. İstanbul. Kadıköy Şifa Hastanesi Tıbbi Organizasyon Komitesi üyesi.
 16. Birinci Fetal Tıp Dünya Kongresi. 28-30 Haziran 2002. Atina, Yunanistan.
 17. Fetal Tıp İleri Kursu, 1-5 Temmuz 2002. Kalamata, Yunanistan.
 18. University College Londra- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Obstetrik ve Jinekoloji Toplantısı. 11-12 Kasım 2002 İstanbul.
 19. Klinisyenler için Moleküler Genetik Kursu. 28-29 Kasım 2002. İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAM).
 20. Menopoz’a Güncel Yaklaşımlar. 10 Aralık 2002. İstanbul. Kadıköy Şifa Hastanesi Bilimsel Aktiviteleri Organizasyon Komitesi üyesi.
 21. Fetal Tıp; Prenatal Tanı- 2003. Maternal fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği.. 17-19 Nisan 2003. Antalya.
 22. Onüçüncü Dünya Obstetrik ve Jinekoloji Ultrasonografi Kongresi. 31 Ağustos-4 Eylül 2003. Paris, Fransa.
 23. Ondördüncü Dünya Obstetrik ve Jinekoloji Ultrasonografi Kongresi. 31 Ağustos-4 Eylül 2004. Stokholm, İsveç.
 24. Dördüncü Fetal Tıp Dünya Kongresi. 26-29 Haziran 2005. İstanbul, Türkiye.
 25. Fetal Tıp İleri Kursu, 5-6 Kasım 2005. Londra , İngiltere.
 26. Beşinci Fetal Tıp Dünya Kongresi. 25-29 Haziran 2006. Barselona, İspanya.
 27. Onaltıncı Dünya Obstetrik ve Jinekoloji Ultrasonografi Kongresi. 3-7 Eylül 2006. Londra, İngiltere.
 28. Alt Genital Sistem Prekanseröz Lezyonları. Kadıköy Şifa Hastanesi Bilimsel Aktiviteleri Organizasyon Komitesi üyesi. 22 Kasım 2006. Caddebostan, İstanbul.
 29. Onyedinci Dünya Obstetrik ve Jinekoloji Ultrasonografi Kongresi. 7-11 Kasım 2007. Floransa, İtalya.
 30. Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneğinin (ESGO) 15. Uluslararası Toplantısı. 28 Ekim-1 Kasım 2007. Berin, Almanya.
 31. İnfertilitede Güncel Yaklaşımlar. Kadıköy Şifa Hastanesi Bilimsel Aktiviteleri Organizasyon Komitesi üyesi. 21 Kasım 2007. Caddebostan,İstanbul.
 32. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 14-19 Mayıs 2008. Antalya.
 33. 21. Avrupa Perinatal Tıp Kongresi. 10-13 Eylül 2008. İstanbul.
 34. Türkiye Maternal fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği &. Ulusal Kongresi. 29 Ekim-2 Kasım 2008 Antalya.
 35. Perinatolojide Sorunlar ve Güncel Yaklaşımlar.Kadıköy Şifa Hastanesi Paneli. Birinci üçay tarama testinde sorunlar, sorular ve cevaplar (Konuşmacı) 26 Kasım 2008. Fenerbahçe, İstanbul.
 36. Sekizinci Dünya Fetal Tıp Kongresi. 28 Haziran- 2 Temmuz 2009. Portorose, Slovenya
 37. TC Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürülüğü ‘Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi’ 27-29/11/2017 İstanbul.
 38. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği XI. Ulusal Kongresi. 31 Ekim- 03 Kasım 2018 .İstanbul

Sertifikalar:

 1. Perinatal Tanı ve Tedavi Kursu Sertifikası. İÜ İTF Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Perinatoloji Bilimdalı. 1 Ağustos – 31 Ekim 1994.
 2. Jinekolojik Endoskopi Sertifikası. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi. 6 Aralık 1998.
 3. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Yeterlilik Sertifikası. 8 Kasım 2003. Çeşme, İzmir.
 4. 11-14 Hafta Ultrasonu Yeterlilik Sertifikası, Mayıs 2004 Fetal Medicine Foundation, Londra,İngiltere.(FMF İD 22565).
 5. Konjenital Kalp Hastalıkları Efektif Taraması, Katılım sertifikası. 13-15 Mayıs 2004. Royal Brompton ve St George Hastanesi, Londra, İngiltere.
 6. Temel Obstetrik Sonografi Yeterlilik Sertifikası. Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği. İstanbul Şubesi. 28 Mayıs 2005. İstanbul.
 7. Fetal Kardiyoloji Teorik Kursu Yeterlilik Sertifikası. Fetal Medicine Foundation . 5 Kasım 2005. Londra, İngiltere.
 8. 11-14 Hafta ve 18-23 Hafta Ultrasonu, Gebelikte Servikal Değerlendirme, Uterin ve Fetal Doppler , Fetal Tedavi Teorik Kursu Yeterlilik Sertifikası. Fetal Medicine Foundation. 6 Kasım 2005. Londra, İngiltere.
 9. Türk Jinekoloji ve Obstetrik derneği Kadın Hastalıkları ve Doğum Yeterlilik Sertifikası. 18 Mayıs 2008.
 10. Fetal Kardiyoloji Kursu. 21. Avrupa Perinatal Tıp Kongresi. 10-13 Eylül 2008. İstanbul.
 11. Fetal Merkezi Sinir Sistemi Kursu Sertifikası. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği. 29 Ekim- 02 Kasım 2008. Antalya.
 12. Acil Obstetrik bakım klinisyen eğitimi, Sağlık Bakanlıpğı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü No: 2870. 27-29/11/2017
 13. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği XI. Ulusal Kongresi. İkinci trimester USG Kursu. 31/10/2018
 14. Boonshoft School of Medicine Wright State University Continuing Medical Education ‘The 11-13 Weeks Scan Online May 14, 2019.
 15. Certificate of attendance. The theoretical course of FMF on ‘ The 11-13 weeks scan. May 14, 2019.

Dernek Kulüp Üyelikleri :

 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İstanbul Anadolu Şubesi
 • International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology  (ISUOG)
 • Türk Tabipler Birliği İstanbul Tabip Odası
 • Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği
 • Fetal Medicine Foundation (FMF 22565)

Uzmanlık Yılı ve Yeri

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (1994)

Türkçe Yayın Sayısı

10