Ali Ediz Kıvanç

Op. Dr. Ali Ediz Kıvanç

Genel CerrahiMeme CerrahisiObezite Cerrahisi

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi

Mezun Olduğu Fakülte ve Yılı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2013

Doğum Yeri ve Yılı

Denizli, 1988

E-Posta

[email protected]

İlgi ve Alanları

●Minimal İnvaziv Cerrahi (Laparoskopi), 
●Kolon ve Rektum Cerrahisi, 
●Fıtık Cerrahisi, 
●Obezite ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi, 
●Kanser Cerrahisi ve Meme Hastalıkları

Mesleki Ödüller

●Kalcan S, Sisik A, Basak F, Hasbahceci M, Kilic A, Kosmaz K, Kivanc AE, Kudas İ, Bas G, Alimoglu O. Evaluating factors affecting survival in colon and rectum cancer: A prospective cohort study with 161 patients. J Cancer Res Ther. 2018;14:416–420.
●Canbak T, Acar A, Kıvanç AE, Başak F, Kulalı F, Baş G. Sinistral Portal Hypertension Due to Pancreatic Hydatid Cyst. Türkiye Parazitol Derg 2017; 41: 226-8.
●Topcu, A , Kıvanç, A , Kudaş, İ , Şişik, A , Özel, Y , Acar, A , Başak, F , Ezberci, F . (2016). Evaluation of mortality related factors in peptic ulcer perforation: Retrospective case-control study. Archives of Clinical and Experimental Medicine , 1 (1) , 1-3 
●Koşmaz, K, Bostancı, M, Çaparlar, M, Başak, F, Şişik, A, Kalcan, S, Kıvanç, A, Tekeşin, K, Baş, G, Alimoğlu, O. (2019). Predicting survival in gastric cancer: A prospective cohort study with 102 patients. Journal of Surgery and Medicine , 3 (5) , 361-365.
●Kilic A, Basak F, Su Dur MS, Sisik A, Kivanc AE. A clinical and surgical challenge: Retrorectal tumors. J Can Res Ther 2019;15:132-7.
●Kıvanç AE, Kılıç A, Şişik A ve ark. Sklerozan Enkapsule Peritonit ve Splenik Fleksura Tümörü, Koza İçinde Malinite – Poster Sunumu – 10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi – 2015 / Antalya
●Özdemir BA, Acar A, Yücel M, Canbak T, Özbağrıaçık M, Yüksekdağ S, Kıvanç AE, Baş G. Litrre Fıtığı: Olgu Sunumu – Poster Sunumu – 10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi – 2015 / Antalya
●Yücel M, Acar A, Özdemir BA, Özpek A, Ünal E, Yüksekdağ S, Kıvanç AE, Baş G. Fournier Gangreninde Geniş Debritman ve VAC uygulaması: 5 yıllık deneyim. – Sözlü Sunum - 10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi – 2015 / Antalya
●Şişik A, Baş G, Başak F, Kılıç A, Canbak T, Özpek A, Yücel M, Kudaş İ, Acar A, Kıvanç AE. Abdominal Katastrofi: 21 hastalık deneyim – Sözlü Sunum - 10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi – 2015 / Antalya
● Abdullah Sı̇sı̇k , Fatı̇h Başak , Alı̇ Edı̇z Kıvanc. Sleeve Gastrektomı̇ Sonrası Kaçaklarda Stent Uygulamaları. – 14. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi – 2019 / Kıbrıs
● Adnan Özpek, Damla Beyazadam, Ali Fuat Kaan Gök, Sezer Bulut, Şeyda Kadir Mekke, Oğuzhan Taş, Ali Ediz Kıvanç ve ark. Travma Nedeniyle Torakotomi Uygulanan Hastaların Analizi: Çok Merkezli Retrospektif Çalışma – 12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi – 2019 / Antalya
 

Dernek Kulüp Üyelik

●International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO), Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği (TKRCD),
●Türk Cerrahi Derneği,
●İstanbul Tabip odası
 

Etkinlikler

●Temel Cerrahi Eğitim Kursu – Türk Cerrahi Derneği – 2015 
●20. Ulusal Cerrahi Kongresi – Antalya – 2016 (Yazılı bildiri sunumu ile katılım)
●Istanbul Hernia School Event – İstanbul – 2018 
●Medipol Proktoloji Kursu 1 - İstanbul - 2018
●7. Fıtık Okulu – İstanbul – 2019
●Medipol Proktoloji Kursu 2 – İstanbul - 2019
●14. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi – Kıbrıs – 2019 (Sözlü bildiri sunumu ile katılım)
 

Uzmanlık Yılı ve Yeri

2020, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yabancı Diller

İngilizce