Aynur Eren Topkaya

Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya

Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya

Tıbbi Mikrobiyoloji

Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi

İdari Ünvan

Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Başhekimi

Mezun Olduğu Fakülte ve Yılı

İstanbul Üniversitesi (1988)

Doğum Yeri ve Yılı

Bursa, 1965

E-Posta

[email protected]

Kariyer Özeti

 • Pratisyen Dr. - Binevler Sağlık Ocağı, Antep 1989-1991 
 • Pratisyen Dr. - Kadıköy Ana-Çocuk Sağlığı Merkezi, İstanbul 1991-1993 
 • Ar.Gör. - Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi 1994-1998
 • Uzman Dr. - Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1998-2001
 • Öğr. Gör. - Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi 2001-2003
 • Yar.Doç. Dr. - Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi 2003-2008
 • Doç. Dr. - Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi 2009-2012
 • Doç. Dr. - Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi 2012-2014
 • Prof. Dr. - Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi 2014-2018
 • Prof. Dr. - Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-

İdari Görevler

 • Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez    2003-2012 
 • Klinik Laboratuvarı Mikrobiyoloji Sorumlusu
 • Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik            2005-2012
 • Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı  
 • Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Koordinatörü            2010-2012
 • Maltepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı        2007-2010
 • Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı             2010-2012
 • Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bologna Koordinatörü            2011-2012
 • Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi            2012-2012
 • Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi            2010-2012
 • Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ABD Bşk.    2013-2018
 • Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi E.K.K Üyesi             2013-2018
 • Namık Kemal Üniversitesi MSÜ Sorumlu Hekimi                2013-2018
 • Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Kalite Konseyi Üyesi                                2013-2018
 • Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Laboratuvar Testlerinin 
 • Tekirdağ Valiliği, Halk Sağlığı Müdürlüğü, 
 • Tüberküloz Aktif Sürveyans Komisyonu üyesi                2014-2018
 • Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Birim Kalite Sorumlusu            2014-2018
 • Laboratuvar Testlerinin Kullanımına Yönelik Etkinlik ve 
 • Verimlilik Çalışması Komisyonu                        2015-2018
 • Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji
 • Anabilim Dalı Başkanı                            2020- 
 • Yeditepe Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi    07.01.2022- 

Sertifikalar

 • Gastroenteroloji mezuniyet sonrası eğitim kursu.21-22 Kasım 1991
 • İstanbul Tabib Odası. Elektrokardiyografi mezuniyet sonrası eğitim kursu.5 Aralık 1991-16 Ocak 1992, İstanbul Tabip Odası.
 • İş hekimliği sertifikası 1993, Türk Tabipler Birliği.
 • T:C Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sempozyumu
 •  “ Halk Sağlığı Laboratuvarlarının Genel Durum Değerlendirilmesi Tüzük Çalışması“   3-4 Mayıs 2001,Yalova.
 • Üremeye Yardımcı Teknikler Merkezi, Marmara Üniversitesi. 19-23 Ağustos 2002
 • Klinik Virolojide Serolojik ve Moleküler Biyolojik Yöntemler, Türk Mikrobiyoloji Derneği Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Cerrahpaşa Üniversitesi. 03. 03. - 02. 06. 2005
 • Otoimmün Hastalıklarda Klinik ve Tanı Yöntemleri Kursu, İstanbul Tıp Fakültesi, 5-6 Eylül 2005, İstanbul
 • Dezenfeksiyon, Antisepsi ve Sterilizasyon Okulu, DAS Derneği, 16-20 Ocak 2008, Ankara 
 • Eğitimcinin Eğitimi. Maltepe Üniversitesi tıp Fakültesi ve Eğitim Fakültesi, Mayıs 2011, İstanbul.
 • TS EN ISO 15189 ve Klinik Laboratuvarlarda Akreditasyon Kursu. Eylül 2011 İzmir
 • UAMDSS Toplantısı. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 11-12 Mayıs 2015, Ankara
 • “Sıtma ve Leishmaniazis Tanısı” Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği. 13-15 Mayıs 2015, Hatay
 • III. Ulusal Saha Epidemiyolojisi Konferansı. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. 25-26 Mayıs 2015, Ankara.
 • Ulusal Saha Epidemiyolojisi Konferansı. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. 10-11 Aralık 2015, Ankara.
 • Otoimmün Hastalıkların Laboratuvar Tanısı ve İleri Düzey İndirekt İmmunofloresan Testi Kursu. KLİMUD – Temel İmmunoloji Çalışma Grubu 1-2 Ekim 2016, Trabzon
 • Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi. MİTTO Haziran 2016, İstanbul
 • Hastanelerde Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Yapı ve Fonksiyonu Kursu. KLİMUD STE-SMG etkinlikleri (eğitici) 6-7 Mayıs 2017 Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • “Eğiticilerin Eğitimi Kursu”. 14.08.2017-18.08.2017 (KEYPS)

Etkinlikler

 • KLİMUD Sürekli Tıp Eğitimi/ Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri, Tekirdağ Bölge Toplantısı Düzenleme Kurulu, 25 Ekim 2014
 • KLİMUD 1. KIŞ OKULU. “Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Sistem Enfeksiyonları Mikrobiyolojisi” 14-17 Ocak 2015 Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre Merkezi Trabzon. (Düzenleme Kurulu Üyeliği, Başkan Yardımcılığı, Okul Eğiticiliği)
 • Namık Kemal Üniversitesi 3. Eğitim Becerileri Kursu eğiticisi 27-31 Ocak 2014
 • KLİMUD 2. Kış Okulu. “Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Sistem Enfeksiyonları Mikrobiyolojisi” 22-26 Mart 2016 Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre Merkezi Trabzon. Düzenleme Kurulu Üyesi, Okul Müdür Yardımcısı, Okul Eğiticisi
 • KLİMUD Okulları-3 Bahar Okulu “ Laboratuvar Yönetimi”. 10-14 Nisan 2017 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Eğitim ve Uygulama Oteli. (Okul Düzenleme Kurulu Üyesi, Okul Müdür Yardımcısı)
 • KLİMUD Okulları-4 Bahar Okulu “ Laboratuvar Yönetimi”. 10-14 Nisan 2017 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Eğitim ve Uygulama Oteli. (Okul Düzenleme Kurulu Üyesi, Okul Müdür Yardımcısı)

Uzmanlık Yılı ve Yeri

Marmara Üniversitesi (1998)

Doçentlik Yeri ve Yılı

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (2008)

Profesörlük Yeri ve Yılı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi (2018)

Yurt Dışı Eğitim

WHO Klinik Mikrobiyoloji Streptokok Referans Laboratuvarı, Minnesota Universitesi, 1997-1998

Yabancı Diller

İngilizce

Uluslararasi Bildiri Sayısı

25

Ulusal Bildiri Sayısı

80

Kitap Bölümü

6

Dergi

43