Orhan Ünal

Prof. Dr. Orhan Ünal

Kadın Hastalıkları ve Doğum Jinekolojik Onkoloji

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu HastanesiYeditepe Üniversitesi Bağdat Caddesi Polikliniği

Mezun Olduğu Fakülte ve Yılı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (1979)

Doğum Yeri ve Yılı

İstanbul, 1956

E-Posta

[email protected][email protected]

Kariyer Özeti :

28.08.1956 İstanbul doğumluyum. 1973 – 1979 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Tıp öğrenimimi tamamladım. İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda Kasım 1984’de uzmanlığımı aldım. İzleyen dönemde 2 yıl süre ile Amasya / Merzifon Devlet Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak zorunlu hizmetimi yerine getirdim. 01.10.1987 – 31.12. 1988 tarihleri arasında Denizli Askeri Hastanesi’nde tabip yedek subay olarak vatani görevimi yaptım. Askerlik bitiminde Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesinde başasistan olarak çalışmaya başladım.
3.11.1990’da girdiğim sınavdan geçerek ‘Doçentlik’ unvanı aldım. 24 Aralık 1990’da Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinik Şefi olarak atandım. O tarihten itibaren yurtiçi ve yurtdışı ; Hamburg, Berlin ( Almanya ), Kopenhag ( Danimarka ), Washington DC ( A.B.D. ), Kudüs ( İsrail ), Montpelier, Paris ( Fransa ), Viyana ( Avusturya ) Wertheim’i anma Kongresinde katılımcı ve konuşmacı olarak bulundum.
3 Eylül 2017 - 31. Aralık 2017 tarihleri arasında Profesörlük kadrosuna geçerek Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı’nda Jinekolojik Onkoloji Bölüm Başkanı olarak görev yaptım.
Ocak 2018 de halen görev yapmakta olduğum Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Koşuyolu İhtisas Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Jinekolojik Onkoloji Bölümünde çalışmaktayım.

İlgi Alanları :

 • Jinekolojik Onkoloji,
 • Minimal İnvaziv Cerrahi (Laparoskopik, Robotik)
 • Ürojınekoloji Ve Pelvik Rekonstruktif Cerrahi.
 • Endometriozis Cerrahisi

Sertifika ve Belgeler :

 • Da vinci Robotik Cerrahi Sertifikası (09-10.03.2015)
 • 16.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (9-13 Mayıs 2018 Antalya. Konuşmacı)
 • Jinekolojik ve Genitoüriner Kanserler Sempozyumu (Sapanca Onkoloji Günleri. Konuşmacı)
 • 25.European Congress of Obstetrics and Gynecology.(17-21 May 2017)
 • X. Turkish German Gynec. Congress (April 30 th- May 4 th, 2014)
 • Üriner İnkontinans Hasta Değerlendirme, Konservatif Tedavi Multidisipliner Yaklaşım Kursu (29-30. 09. 2014) İst. ÜNİVERSİTESİ Tıp fakültesi- Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstruktif Cerrahi Derneği.
 • Cadaveric Dissection Course. October 18th-19th, 2014. İzmir-TURKEY
 • Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kursu. Konuşmacı. 23-24 Aralık 2017 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi.
 • III. Ürojinekolojide Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu. Bilimsel katkı. Konuşmacı
 • IV. Ulusal Kolposkopi ve Servikal Patolojiler Kongresi. 05-08 Kasım 2015 Ramada Plaza/Antalya.
 • Kuyumcuoğlu U, Unal O, Atar NE, Demirci AF, Ficicioglu C. The Effects of D.O.P.E on Birth Weight. VII. World Congress on Human Reproduction, 26 June – 1 July 1990. Abstract Book, Helsinki, Finland.
 • Atar NE, Kuyumcuoğlu U, Unal O, Demirci AF. Immunologic basis of premature ovarian failure. VII. World Congress on Human Reproduction, 26 June – 1 July 1990. Abstract Book, Helsinki, Finland.
 • Unal O, Kuyumcuoğlu U, Kilavuz S, Hekim N, Kuyumcuoğlu ZD, Demirci F. Androgen Insensitivity Syndrome: Gonadal Androgen Positive. “ II. Congress of the International Society of Gynecological Endocrinology, 18-13 March, 1990, Jerusalem, Israel.
 • Dansuk R, Unal O, Turan C. Evaluation of the effect of tibolone and transdermal estradiol on triglyceride level in hyperglycemic and normotriglycemic postmenopausal women. The 10th World Congress on the Menopause 10-14 June 2002. Climacteric (5 suppl), 176 Berlin, Germany, 2002
 • Dansuk R, Unal O, Karageyim Y, Turan C. Evaluation of the effect of various gestagens in HRT regimens on insulin resistance in postmenopausal women” NAMS (The North American Menopause Society) 14th Annual Meeting, 17-20 September 2003 Miami, USA Program and Abstract Book.
 • Dansuk R, Turan C, Unal O, Esim E., “Kan Östradiol düzeyleri ile HRT monitarizasyonu yapılabilir mi?” 2. International and 5. National Congress on Menopause and Osteoporosis Progamme and abstract book 18-21 Eylül İstanbul 2002.
 • Dansuk R, Unal O, Turan C. “Çeşitli östrojen formlarının kan lipidleri üzerine etkisi”, 2. International and 5. National Congress on Menopause and Osteoporosis Osteoporosis Progamme and abstract book 18-21 Eylül İstanbul 2002
 • Dansuk R, Unal O, Durmaz C, Turan C. Evaluation of the effect of various estrogens using in ERT on insulin resistance in the surgical postmenopausal women. 6th European Congress on Menopause, 24-28 May 2003 Bucharest. Maturitas, (44 suppl)131-132, 2003.
 • Dansuk R, Unal O, Esim E , Turan C. Evaluation of the effect of various HRT regimens on insulin resistance in the postmenopausal women. 6th European Congress on Menopause, 24-28 May 2003 Bucharest. Maturitas, (44 suppl), 132-133 2003.
 • Api O, Aygün E, Kars B, Cengizoğlu B, Bulut S, Turan C, Ünal O. Oxytocin infusion in labor: the use of different diluents on neonatal biluribin levels. VI. International Congress of the Turkish –German Gynecological Association, Vol.271, 29-30, Antalya, 2005.
 • Api O, Ünal O, Karageyim Y, Balçık O, Kara Ö, Doğançe U, Akıl A, Api M, “An analysis of 421 non-elective cesarean sections: factors associated with hemorrhage”, VI. International Congress of the Turkish-German Gynecological Association, Vol.271, 30, Antalya, 2005.
 • Dr.A. Yasemin Karageyim Karşıdağ, Dr. Nazike Aydoğdu, Dr. Nevriye Alkan, Dr.Ramazan Dansuk, Dr. Bülent Kars, Dr. Cem Turan, Dr. Orhan Ünal. Effects of raloxifene and low dose hormone therapy on blood chemistry and kupperman index in postmenopausal women. European congress on menopause, EMAS, İstanbul, 2006
 • Api O, Ugurel V, Emeksiz M, Turan C, Unal O, “Administration of Perfalgan (A New Paracetamol Solution for Infusion) for postprocedure analgesia following outpatient endometrial sampling: A double-blind, placebo-controlled prospective randomized trial,” VII. International Congress of The Turkish-German Gynecological Association, Vol. 275, 18-19, Antalya, 2007.
 • Dr. Bülent Kars, Dr.A. Yasemin Karageyim Karşıdağ, Dr.Ramazan Dansuk, Dr. Birol Cengizoğlu, Dr. Cem Turan, Dr. Orhan Ünal. Prenatal diagnosis and management of severe aortic stenosis: 2 case reports. International Congress of the Turkish-German Gynecological Association, May 2007; Antalya
 • Dr. Bülent Kars, Dr.A. Yasemin Karageyim Karşıdağ, Dr.Ramazan Dansuk, Dr. Birol Cengizoğlu, Dr. Cem Turan, Dr. Orhan Ünal. Prenatal Diagnosis and management of congenital goitrous hypothyroidism. International Congress of the Turkish-German Gynecological Association, May 2007; Antalya
 • Api O, Emeksiz M, Ugurel V, Turan C, Unal O, “Does uterine fundal pressure shorten the second stage of labor without having any adverse effects on umbilical cord blood gas analysis and Apgar scores? A Prospective, randomized controlled trial.,” 8th World Congress of Perinatal Medicine, Vol 35, 56, Florence, Italy, 2007.
 • Api O, Emeksiz MB, Api M, Ugurel V, Unal O, “The Modified Myocardial Performance Index for Evaluation of Fetal Cardiac Function In Preeclampsia,” 21st European Congress of Perinatal Medicine (ECPM), Istanbul, Turkey, 2008.
 • Api O, Demir HN, Api M, Tamer I, Orbay E, Unal O, “Anxiety scores before and after genetic sonogram,” 21st European Congress of Perinatal Medicine (ECPM), Istanbul, Turkey, 2008.
 • Bilici A, Salepçi T, Oven B, Seker M, Salman T, Gumus M, Yaylaci M, Turan C, Unal O, Kars B. Neoadjuvant chemotherapy followed by surgical sytoreduction in advanced epithelial ovarian cancer: A single center experience. 12th Biannual Meeting International Gynecologic Cancer Society, October 25-28 2008, Bangkok, Thailand
 • Buyukbayrak E, Kaymaz Ö,Kars B, Karsidag Y, Unal O, Turan C. Dequalinium chloride: is it an effective alternative for local treatment of vaginal infections? 8th Turkish German Gynecology Congress, April 29-May 3 2009, Antalya/ Turkey.
 • 
Buyukbayrak EE, Kars B, Karsidag Y, Kaymaz O, Unal O, Turan C. Diagnosis of vulvovaginitis: comparison of clinical diagnosis and microbiological diagnosis. 8th Turkish German Gynecology Congress, April 29-May 3 2009, Antalya/ Turkey
 • Buyukbayrak EE, Yilmazer G, Ozyapi A, Karsidag Y, Kars B, Unal O, Turan C. Succesful mangement of uterine prolapse during pregnancy with vaginal pessary. 8th Turkish German Gynecology Congress, April 29-May3 2009, Antalya/ Turkey.
 • Akıl A, Api O, Can EÖ, Cengizoğlu B, Turan C, Ünal O. Plasenta invazyon anomalisi olan 4 olgunun retrospektif analizi. 8th Turkish German Gynecology Congress, April29-May3 2009,Antalya/Turkey.
 • Akıl A, Api O, Demir C, Bektaş Y, Onan A, Cengizoğlu B, Turan C, Ünal O. The effect of IV deksketoprofen and paracetamol on episiotomy pain, a randomized study. 8th Turkish German Gynecology Congress, April 29-May 3 2009, Antalya/ Turkey.
 • Ünal O, Kars B, Kara Ö, Büyükbayrak EE, Karşıdağ AYY, Bulut S, Turan MC. TOT procedure for treatment of stres incontinence. 8th Turkish German Gynecology Congress, April29-May32009,Antalya/Turkey.

 Kars B, Karşıdağ AYY, Büyükbayrak EE, Demir C, Sakin Ö, Kaymaz Ö, Özkan S, Turan MC, Ünal O. The randomized comparison of five different analgesic procedure during endometrial sampling. 8th Turkish German Gynecology Congress, April29-May3 2009, Antalya/Turkey.
 • 
 Kars B, Karşıdağ AYY, Büyükbayrak EE, CanEÖ, Turan MC, Ünal O. Cesarean myomectomy: is it a safe procedure? 8th Turkish German Gynecology Congress, April 29 –May32009,Antalya/Turkey.
 • Yaşar E, Çelik H, Api O, Ünal O. Plasenta invazyon anomalisi olan ve olmayan plasenta previa olgularında obstetrik risk faktörleri ve perinatal sonuçların karşılaştırılması. 8th Turkish German Gynecology Congress, 29 Nisan-3 Mayıs 2009, Antalya.
 • Naki M. M, Api O, Celik H, Kars B, Yasar E, Unal O. Comparative study of Misgav-Ladach and Pfannenstiel-Kerr caesarean techniques: A randomized controlled trial. 22nd European Congress of Perinatal Medicine, Granada, Spain, May 26-29, 2010
 • O. Api, B. Ergen, M. M. Naki, C. Turan, O Unal. Reproducibility of the modified myocardial performance (TEI) index in growth-restricted fetuses. 22nd European Congress of Perinatal Medicine, Granada, Spain, May 26-29, 2010
 • O.Api, B. Ergen, M. Api, M. M. Naki, C. Turan, O. Unal. The agreement between myocardial performance (TEI) index and cardiovascular profile score in growth-restricted fetuses. 22nd European Congress of Perinatal Medicine, Granada, Spain, May 26-29, 20
 • Hasniye Celik Acioglu, Yasemin Karageyim Karsıdag, Esra Esim Buyukbayrak, Bulent Kars, Meltem Pirimoglu, Orhan Unal, Cem Turan. A Case Of Vulvar Leiomyoma. 11th. Turkısh- German Gynecology Congress, May 4-8 2011, Antalya.

Etkinlikler :

 • Türk Jınekoloji Ve Obstetri Derneği
 • Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği
 • Türk Pelvik Rekonstruktif & Ürojinekoloji Derneği
 • Türkish Socıety Of Reproductive Medicine (Tsrm)
 • Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği
 • Türk Alman Jınekoloji Ve Obstetri Derneği
 • Türk Jinekolojik Obbstetrik Ultrasonografi Derneği
 • Esgo (European Society Of Gynecological Oncology)
 • Igcs (Internatıonal Gynecologic Cancer Society)

 

Yan Dal Uzmanlık Alanı

Jinekolojik Onkoloji

Uzmanlık Yılı ve Yeri

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (1984)

Doçentlik Yeri ve Yılı

İstanbul, 1990

Profesörlük Yeri ve Yılı

Sakarya Üniversitesi (2013)

Yabancı Diller

İngilizce

Yabancı Yayın Sayısı

60

Mesleki Yayınlar

135

Aktif Yürütülen Mesleki Görevler

JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ, ÜROJINEKOLOJİ VE PELVİK REKONSTRUKTİF CERRAHİ.

Türkçe Yayın Sayısı

75

Uluslararasi Bildiri Sayısı

25

Ulusal Bildiri Sayısı

128

Atıf Sayısı

382