Ferdi Menda

Prof. Dr. Ferdi Menda

Prof. Dr. Ferdi Menda

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Yoğun Bakım

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi

İdari Ünvan

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Başhekim Yardımcısı

Mezun Olduğu Fakülte ve Yılı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (1996)

E-Posta

[email protected]

Dergi :

Uluslararası Dergiler:

 • Procalcitonin kinetics in pediatric patients with systemic inflammatory response after open heart surgery. Celebi S, Koner O, Menda F, Balci H, Hatemi A, Korkut K, Esen F. Intensive Care Med. 2006 Apr 28
 • Effects of intramuscular administration of lidocaine or bupivacaine on induction and maintenance doses of propofol evaluated by bispectral index. Senturk M, Pembeci K, Menda F, Ozkan T, Gucyetmez B, Tugrul M, Camci E, Akpir K. Br J Anaesth. 2002 Dec;89(6):849-52.
 • Pulmonary and hemodynamic effects of two different recruitment maneuvers after cardiacsurgery. Serdar Celebi, Özge Köner, Ferdi Menda, Ali K. Korkut, Kaya Süzer, Nahit Cakar. AnesthesiaAnalgesia 2007 Feb; 104(2):384-9

Ulusal Dergiler

 • Çocukluk Çağında Rejyonal Anestezi ve Analjezi Uygulamaları -I. N.S. Özyalçın, F. Menda. Ağrı. 2003 Ekim;15(4):32-45.
 • Çocukluk Çağında Rejyonal Anestezi ve Analjezi Uygulamaları -II. N.S. Özyalçın, F. Menda. Ağrı. 2004 Ocak;16(1):29-34, 37 42.
 • Sistoskopilerde Subhipnotik Dozlarda Propofol ile "Monitorize Anestezi Bakımı" Uygulaması. Mert ŞENTÜRK , İsmail DEMİREL , Tülay ÖZKAN , Ayşen YAVRU , Ferdi MENDA , Faruk ÖZCAN , Mehmet TUĞRUL.Türk Anest Rean Cem Mecmuası 2001(29): 118-123.
 • Atrakuryum ve Mivakuryumun Tek veya Kombine Kullanımının Hemodinamik ve Nöromusküler Etkileri. Mert ŞENTÜRK , Ferdi MENDA , Tülay ÖZKAN , Ayşe YILDIRIM , İsmail DEMİREL , Kamil PEMBECİ. Türk Anest Rean Cem Mecmuası 2001(29): 155-159.
 • Noninvaziv İzlem Cihazlarının Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Erişkin Hasta Takibinde Kullanımının Güvenilirlik Değerlendirmesi. Murat Mert, Serdar Çelebi, Cenk Eray Yıldız, Ferdi Menda, Kaya Süzer. Türkiye Klinikleri J. Med Sci 2005(25): 387-392.
 • Pediatrik Kalp Cerrahisinde Prokalsitonin ve C-reaktif Protein Kinetiği. S. Çelebi, Ö. Köner, F. Menda, H. Balcı, A. Hatemi, K. Korkut, F. Esen. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Mart 2006;12:(1) 19-25.
 • The Value and Therapeutic (?) Role of Transesophagial Echocardiography in Localized Hematoma After Cardiac Operations. Barış Ökçün, Ali Kubilay Korkut, Ferdi Menda, Alev Arat Özkan, Gürkan Çetin, Serdar Küçükoğlu. İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi 2005(12): 22-24.
 • Açık Kalp Cerrahisinde Serebral Hipoperfüzyonunun tanısında bispektral indeksin (BİS) kullanılması. Ferdi Menda, Serdar Çelebi, Özge Köner, Ali Can Hatemi. Göğüs Kalp Damar Anestezi Yoğun Bakım Derneği Dergisi .2006; 12(3):104-107.

Dernek Kulüp Üyelikleri :

 • Türkiye Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Uzmanlık Yılı ve Yeri

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı (2003)