Yanıklarda İlk Yardım | Dr. Öğr. Üyesi Ferudun Çelikmen