Ömer Faruk Birkent

Uzm. Odyolog Ömer Faruk Birkent

Odyoloji | İşitme ve Denge Kliniği

Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi

Mezun Olduğu Fakülte ve Yılı

Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi (2009)

Doğum Yeri ve Yılı

Elazığ, 1987

E-Posta

[email protected]

 

Kariyer Özeti :

  • 2017, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi – Uzman Odyolog
  • 2013, Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO - Öğretim Görevlisi
  • 2013, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi - Usta Öğretici
  • 2010, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü- Asistan

Mesleki Yayınlar :

Yüksek Lisans Tezi:  Mikst tip işitme kayıplı yetişkinlerde saf ses odyometri eşikleri ile klik ve tonal işitsel beyinsapı cevap odyometri (ABR) eşiklerinin karşılaştırılması

Yüksek Lisans Semineri:  Gecikmiş konuşması olan çocuğa yaklaşım, tanı ve tedavi

37.Ulusal KBB ve BBC Kongresi, Bildiri: Normal İşiten Bireylerde Kemik Yolu İşitsel Uyarılmış Beyin Sapı Cevaplarının (ABR) Normalizasyonu 

Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2015: Examination of relationship between level of hearing and written language skills in 10-14-year-old hearing impaired children 

Pediatr Neurosurg. 2016: Evaluation of Hearing Function by Auditory Brainstem Response in Newborn Patients with Hydrocephalus before and after Ventriculoperitoneal Shunt Surgery 

J Int Adv Otol. 2017: Evaluation of the Relationship Between the Air-Bone Gap and Prolonged ABR Latencies in Mixed-Type Hearing Loss 

J Int Adv Otol. 2018: Normalization of Bone Conduction Auditory Brainstem Evoked Responses in Normal Hearing Individuals

 B-ENT. 2023: Evaluation of Children with Autism Spectrum Disorders by Distortion Product Otoacoustic Emission 

Yan Dal Uzmanlık Alanı

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları / Odyoloji

Uzmanlık Yılı ve Yeri

Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimler Enstitüsü, Tıp Programı (2012)

Yabancı Diller

İngilizce