M. Asım Yörük

Doç. Dr. M. Asım Yörük

Çocuk HematolojisiÇocuk OnkolojisiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi

Mezun Olduğu Fakülte ve Yılı

Ege Üniversitesi Ege Tıp Fakültesi (1980)

Doğum Yeri ve Yılı

İstanbul, 1955

E-Posta

[email protected][email protected]

Kariyer Özeti :

 • 1974 - 1980 | Ege Üniversitesi Ege Tıp Fakültesi
 • 1986 - 1990 | SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 1990 - 1991 | Muradiye Devlet Hastanesi
 • 1991 - 1994 | SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 1994 - 1996 | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Pediatrik Hematoloji - Onkoloji Yan Dal İhtisası
 • 1996 - 2018 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Çocuk Hematoloji - Onkoloji Kliniği
 • 2018 -| Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi

İlgi Alanları :

 • Beyin tümörleri
 • Lenfomalar
 • Böbrek tümörleri
 • Nöroblastom
 • Osteosarkom
 • Ewing sarkomu
 • Rabdomyosarkom ve diğer yumuşak doku sarkomları
 • Hepatoblastom
 • Hepatosellüler karsinom
 • Germ hücreli tümörler
 • Lenfadenopatiler
 • Lösemiler

Dernek Kulüp Üyelikleri :

 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Hematoloji Derneği
 • Türk Pediatrik Onkoloji Grubu
 • European Society for Paediatric Oncology (SIOP Europe or SIOPE)

Yan Dal Uzmanlık Alanı

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

Uzmanlık Yılı ve Yeri

1990 – Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

Doçentlik Yeri ve Yılı

Tıpta Uzmanlık Kurulu (2021)

Yabancı Diller

İngilizce

Yabancı Yayın Sayısı

17

Mesleki Ödüller

1996 yılı TÜMAY Armağanı (Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda idame tedavisinde plazma metotreksat düzeylerinin ölçümü ile tedavi monitorizasyonu) 3. lük ödülü

Türkçe Yayın Sayısı

15

Uluslararasi Bildiri Sayısı

26

Ulusal Bildiri Sayısı

64

Atıf Sayısı

159