Kardiyolojide Yeni Teknikler Canlı Vaka Analiziyle Anlatıldı

“Koroner Girişimde Görüntüleme ve Koroner Fizyolojinin Etkin Kullanımı" toplantısı İbrahim Etem - Menarini'nin destekleriyle gerçekleştirildi.

Toplantıda Prof. Dr. Muzaffer Değertekin, Prof. Dr. Murat Sezer, Doç. Dr. Olcay Özveren tarafından gerçekleştirilen canlı vaka analizleriyle; BT anjiyografi, IVUS, FFR konularında kardiyologlara bilgi verildi.

Farklı görüntüleme teknikleri sayesinde elde edilen bulgular, birçok hastalığın teşhisini değiştirdiği gibi tedavi stratejisini de yakından etkiliyor. İbrahim Etem - Menarini'nin destekleriyle gerçekleştirilen "Koroner Girişimde Görüntüleme ve Koroner Fizyolojinin Etkin Kullanımı" toplantısında kardiyolojide kullanılan güncel teknikler ve uygulama yöntemleri paylaşıldı.Organizasyona Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Değertekin, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Sezer, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Olcay Özveren konuşmacı olarak katıldı.

Bilgisayarlı Tomografi (BT] anjiyografi, İntravasküler Ultrasonografi (IVUS), Fraksiyonel Akım Tekniği [FFR] gibi tekniklerin uygulandığı beş farklı vakanın değerlendirildiği toplantıda katılımcılar canlı yayın aracılığıyla analizleri takip etme şansı yakaladı.
 

Koroner anjiyografi ile görülmeyen plaklar ortaya çıkıyor

Koroner anjiyografi ile klasik anjiyo arasındaki farklara değinen Prof. Dr. Muzaffer Değertekin, koroner anjiyografinin hastalıkların semptomları konusunda daha fazla bilgi verdiğini aktardı. Prof. Dr. Değertekin, "Bilgisayarlı Tomografi [BT] anjiyografi, klasik anjiyoda görülmesi zor olan plakları da açığa çıkartıyor. Bu durum, tedavi ve işlem stratejisini tamamen değiştiriyor. Tomografi yöntemi birçok farklı alanda kullanıldığı gibi ana koroner lezyonları değerlendirmek için de oldukça önemli bir yöntem oluyor" dedi.
 

FFR ile farklı sonuçlar elde ediliyor

FFR ve IVUS yöntemlerinin ne zaman kullanılması gerektiğine dair ipuçlarını meslektaşları, asistanları ve Tıp Fakültesi öğrencileri ile paylaşan Prof. Dr. Murat Sezer, FFR tekniği ile değerlendirildiğinde çoklu damar hastalık sahibi olan kişilerin üçte birinin yüksek risk grubundan bir alt risk grubuna düştüğünü vurguladı. Doç. Dr. Olcay Özveren kompleks ana koroner olgularının değerlendirmesini vaka analizlerini anlattı.

Paylaş

İlgili Yazılar

İlgili Tıbbi Birimlerimiz