Tıp Bilimine Yaptıkları Katkılarla Ülkemizin Adını Yücelten Bilim İnsanları

Turkishtime tarafından hazırlanan “Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk” araştırması ve kitabı, araştırmaları, buluşları ve tedavi yöntemleri dünyada yankı doğuran tıp insanlarımızı bir araya getirdi. Yurtdışında Harvard, Yale, John Hopkins University, University of Chicago gibi dünyanın önde gelen bilim kurumlarında ve yurtiçinde de ülkemizin bu alanda en başarılı kurumlarında araştırma yapan başarılı Türk tıp insanlarından bazıları:

Aziz Sancar, Gökhan Hotamışlıgil, Serdar Bulun, Fatih M. Uçkun, Şükrü H. Emre, M. Gazi Yaşargil, Biykem Bozkurt, Serap Aksoy,  Emrah Düzel,  Özlem Türeci, Bülent C. Urman,  Serhat Ünal, Lale Tokgözoğlu, Selim Mehmet Acarsoy, Ayşe Ayhan, Seza Özen

 

Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil

Mikro cerrahinin nöroşirurji alanında kullanılabilirliğini keşfeden Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil, epilepsi ve beyin tümörlerinin tedavisi için yeni yöntemler buldu. Nöroşirurji alanında yüzyılın çok önemli gelişmelere imzasını atan ve mikroskobu beyin ameliyatlarında devreye sokan Yaşargil, anevrizmaya karşı ilk müdahale tekniğini geliştiren isim olarak tıp tarihine geçti.

Tıp eğitimini Almanya’da Friedrich Schiller Üniversitesi’nde alan Yaşargil, Zürich Üniversitesi Beyin Cerrahisi Kliniği’nde rutin beyin cerrahisi çalışmaları yanında, ilk 12 sene (1953-1965) serebral anjiyografi ve 1957- 1965 yıllarında stereotaktik teknikle Parkinson hastalığı ve diğer hareket bozukluklarının tedavisine yönelik ameliyatlar yaptı.

Zürich’de Nörofizyolog Prof. Oscar Wyss’in yardımıyla ilk defa yüksek-frekanslı koagülasyon tekniğini kullandı ve bu teknik küresel kabullendi.

Profesör Yaşargil ismi altında Oxford-İngiltere, Little Rock-ABD ve Beijing-Çin’de mikrocerrahi laboratuvarları kuruldu.

Zürich İsviçre Tıp Fakültesi tarafından Kasım 2014 yılında “Yıllık Yaşargil” konferansları başlatılarak Zürich Üniversitesi’nde çalışmaları ve katkıları onurlandırıldı.

Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil, Yeditepe Üniversitesi’nde çalışmalarına devam etmektedir.

Paylaş

İlgili Yazılar