Entübasyonun Olası Komplikasyonlarını Önlemek Mümkün