Gen Testi ile SMA’ nın Erken Tanısı Çok Önemli | Prof. Dr. Haluk Aydın Topaloğlu