Nöromusküler Hastalıklar İçin Hangi Önlemler Alınmalı?