Figen Atalay

Prof. Dr. Figen Atalay

İç HastalıklarıHematolojiKemik İliği Nakli Kliniği / Erişkin

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi

Mezun Olduğu Fakülte ve Yılı

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1997

Doğum Yeri ve Yılı

1974

E-Posta

figen.atalay@yeditepe.edu.tr

İlgi ve Alanları

 • Hematolojik Non-malign Hastalıklar
 • Multipl Myeloma
 • Lenfoma
 • Akut  Lösemiler
 • Kronik Lenfositik Lösemi
 • Kronik Myelositer Lösemi
 • Esansiyel Trombositoz
 • Polisitemia Vera

Kariyer Özeti

 • 1991-1997     Tıp fakültesi     İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
 • 1997-2001     İç hastalıkları asistanlığı     Haydarpaşa Numune Hastanesi 
 • 2001-2003     Haydarpaşa Numune Hastanesi İç Hastalıkları     Başasistanlık 
 • 2003-2006     Hematoloji Yan dal     Marmara Universitesi Tıp Fakültesi 
 • 2007-2009     Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi     Hematoloji Uzmanı 
 • 2009-2015     Başkent Üniversitesi İstanbul Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi     Öğretim üyesi 
 • 2015- 2023    Başkent Üniversitesi İstanbul Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi     Doçent Doktor 

Sertifikalar

 • Kan Bakacılığı
 • Transfuzyon Sertifikası

Mesleki Yayınlar

 • Karakuş S, Nar A, Toprak SK, Atalay F, Özcebe Oİ. An Evaluation of Hormone Levels in Behçet's Disease. Turk J Rheumatol, 2012; 27(3):158-164. Atalay F, Toprak SK, Koca E, Karakuş S. sEPCR levels in chronic myeloprolipherative diseases and their associations with thromboembolic events: A case controlled study. Turkish journal of hematology, 2014; 31(2):121-127.
 • Birtas Atesoglu E, Tarkun P, Mehtap O, Terzi Demirsoy E, Atalay F, Maden M, Celebi K, Hacıhanefioglu A. Serum Angiopoietin Levels are Different in Acute and Chronic Myeloid Neoplasms: Angiopoietins do not only Regulate Tumor Angiogenesis. Indian Journal of Hematology and Blood Transfusion, 2015; 32(2):162-167.Atalay F, Ateşoğlu E, Yıldız Ş, Fıratlı Tuğlular T, Karakuş S, Bayık M. Relationship of P-selectin glycoprotein ligand-1 to prognosis in patients withmultiple myeloma. Clin Lymphoma Myeloma Leuk, 2015; 15(3):164-170.
 • Tarkun P, Atalay F, Birtas Atesoglu E, Mehtap O, Simsek M, Terzi E, Geduk A, Balli F, Batman A, Baydemir C,Hacihanefioglu A. Treatment of patients with multiple myeloma over 65 yr: more tolerability or better response?. European Journal of Haematology, 2015; 94(5):424-430.
 • Atalay F, Birtaş Ateşoğşu E. Low Dose Cytosine Arabinoside and Azacitidine Combination in Elderly Patients with Acute Myeloid Leukemia and Refractory Anemia with Excess Blasts (MDS-RAEB2). Indian Journal of Hematology and Blood Transfusion, 2016; 32(1):46-53.
 • Eser A, Toptas T, Kara O, Sezgin, A, Noyan-Atalay F, Yilmaz G, Ozgumus, T, Pepedil-Tanrikulu F, Kaygusuz-Atagunduz I, Firatli-Tuglular T. Efficacy and safety of eltrombopag in treatment-refractory primary immune thrombocytopenia: a retrospective study. Blood Coagulation & Fibrinolysis, 2016; 27(1):47-52. Çekdemir D, Guvenc S, Ozdemirkiran F, Eser A. A multi-centric study on the efficacy of eltrombopag in management of refractory chronic immune thrombocytopenia.. Turk J Haematol, 2019; 22:-.
 • Atalay F, Yıldız Ş, Birtaş Ateşoğlu E, Karakuş S, Bayık M. Relationship of PSGL-1 with Prognosis in Multiple Myeloma Patients..Karakus S, Bayık M.. 17th Meeting of the European Association for Haematopathology,: istanbul; 17/10/2014 -22/10/2014
 • Atalay F, Yıldız Ş, Gülmez O, Altay H, Demiralay E. T cell lymphoblastic lymphoma breast involvement: a case report..17th Meeting of the European Association for Haematopathology,: istanbul; 17/10/2014 - 22/10/2014
 • Meral B, Cengiz Seval G, Paydas S, Fıratlı Tuglular T, Arslan O, Göker H, Kaynar L, Altuntas F, Atalay F, Uskudar Teke H, Bolaman AZ, Pehlivan M, Sönmez M, Demir AM, Topcuoglu P, Yılmaz M, Hacıoğlu Kabukçu S, Albayrak M, Yurttas NO, Salihoglu A, Kızıl Cakar M, Gurman G. elotuzumab Plus Pomalidomide or Lenalidomide is Able to Achieve Durable ?Vgpr Responses Among Immunomodulatory / Proteasome Inhibitor Refractory Myeloma Patients: A Report on Multicenter Experience. 17th International Myeloma Workshop: Boston; 12/09/2019 - 15/09/2019
 • Cekdemir D, Ozdemirkiran F, Güvenç S, Eser A, Özkocaman V, Şahin H, Turak E, Kara E, Sadri S, Comert M, Aslaner, M, Ulu B, Karakus A, Bapur D, Alacacıoğlu I, Aydın D, Tekinalp A, Namdaroğlu S, Ceran F, Tarkun P, Kiper D, Çetiner, M, Yenerel MN, Umit E, Yılmaz G, Terzi H, Atilla E, Malkan U, Acar K, Öztürk E, Tombak A, Sunu C, Salim O, Alayvaz N, Sayan O, Ozan U, Ayer M, Gökgöz Z, Andıç N, Kızılkılıç E, Noyan Atalay F, Özen M, Tanrıkulu F, Alanoğlu G,Özkan HA, Aslan V, Çetin G, Erikçi A, Dursun F, Dermenci H, Yanar O, Ozatlı D, Ündar L, Tiftik E, Sucak A,Haznedaroğlu I, Özcan M, Sencan M, Demir AM, Tombuloğlu M, Özet G, Bilgir O, Turgut B, Özcan M, Payzin K, Sonmez M, Ayyıldız O, Dal M, Ertop S. USE OF ELTROMBOPAG IN IMMUNE THROMBOCYTOPENIA IN TURKEY. International Congress on Thrombosis: istanbul -türkiye; 04/05/2016 - 07/05/2016
 • Atalay F, Altaner Ş, Demiralay E. Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm: two case.. 17th Meeting of the European Association for Haematopathology,: istanbul; 17/10/2014 - 22/10/2014
 • Fıratlı Tuglular T, Şahin E, Öneş T, Atalay F, Birtaş Ateşoğlu E, Uluköylü Mengüç M, Kaygusuz Atagündüz I, Toptas T. The Effect of PET/CT Deauville Criteria on Progression Free Survival and Overall Survival in Multiple Myeloma Patients Following Autologous Stem Cell Transplantation. 17th International Myeloma Workshop: Boston; 12/09/2019 - 15/09/2019
 • Noyan F, Usalan N, Surardamar A, Akdoğan M, Doğan B, Gündoğar S, Hatırnaz N, Albayrak A. Pansitopeniye Neden Olan Hastalıklar ve Sıklıkları. Göztepe Tıp Dergisi, 2002; 17:142-144.
 • Gündoğar S, Noyan F, Akdoğan F, Usalan N, Surardamar A, Yakar T, Albayrak A. Akciger Kanserlerinde Kemik iliği invazyonu. Göztepe Tıp Dergisi, 2002; (17):95-98.
 • Surardamar A, Akdoğan F, Noyan F, Somay G, Erkal H, Hatırnaz N, Erdoğan B. Tip 2 diyabetik hastalarda nöropati ve plazma homosistein düzeyleri aras?ndaki ilişkinin değerlendirilmesiAtalay SURARDAMAR (*), M. Fatih AKDO?AN (*), Figen NOYAN (*), Göksel SOMAY (**),. Göztepe Tıp Dergisi, 2004; 19:152-155.
 • Usalan N, Noyan F, Surardamar A, Gündoğar S, Hatırnaz N, Demirtaş R. Erişkin akut lenfoblastik lösemili hastalarda myeloid antijen sunumu ile prognoz arasındaki ilişki. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2004; 44(4):200-204.
 • Çetiner M, Firatli Tuglular T, Özen Al Ahdab Y, Al Ahdab H, Köse M, Noyan F, Adıgüzel C, Ovalı E, Bayık M. Amifostine treatment in patients with myelodysplastic syndrome. Turk J Haematol, 2005; 22(3):117-123.
 • Noyan F, Bilgi M, Erdem I, Başar M, Çiçekler N, Gülsün S. İnfeksiyon hastalıklarında görülen hematolojik değişiklikler. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2002; 42(2):46-50.
 • Çetiner M, Kaygusuz I, Temicer T, Arı E, Birtaş Ateşoğlu E, Noyan F, Adıgüzel C, Tuglular T, Bayık M. Myelodysplastic syndrome with pseudoreticulocytosis. Turk J Haematol TJH 2005; 22 :41 ? 4, 2005; 22:41-44.
 • Kaygusuz I, Odabaşı Z, Adıgüzel C, Noyan F, Birtaş Ateşoglu E, Korten V, Çetiner M, Fıratlı Tuglular T, Bayık M. Complete heart block in a neutropenic patient with invasive aspergillosis. Turk J Hematol 2006; 23:205-208, 2006; 23:205-208.
 • Birtaş Ateşoğlu E, Fıratlı Tuğlular T, Adıgüzel C, Kaygusuz I, Noyan F, Çetiner M, Bayık M. A case of cauda equina syndrome in a leukemic patient due to intrathecal methotrexate. Turk J Hematol, 2007; 24:28-31.
 • Atalay F, Kızılkılıç E, Ada R. Imatinib-induced psoriasis.. Turk J Haematol.2013 Jun;30(2):216-8., 2013; 30(2):216-218.
 • Atalay F, Gülmez Ö, Ozsancak Ugurlu A. Cardiotoxicity following cyclophosphamide therapy: a case report. Journal of Medical Case Reports 2014, 8:252, 2014; 8:252-255. 
 • Atalay F, Özbal Koç EA, Yıldız Ş. A Rare Presentation of Langerhans Cell Histiocytosis Tonsil Infiltration: Review of the Literature: Atypical Presentation of Langerhans Cell Histiocytosis. Indian Journal of Hematology and Blood Transfusion, 2014; 30(1):437-439.
 • Savaş N, Atalay F, Yıldız Ş. A case of gastric plasmacytoma: Metastasis of multiple myeloma in a young patient. akademik gastroenteroloji dergisi, 2014; 13(1):22-24.
 • Atalay F, Tükenmez Demirci G, Bayramgürler D, Birtaş Ateşoğlu E, Yıldız Ş. Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm: skin and bone marrow infiltration of three cases and the review of the literature.. Indian J Hematol Blood Transfus., 2015; 31(31):302-306.
 • Atalay F. terapötik plazma değişimi. In:teoman soysal/mahmut bayık editors. hematolog kan bankacılığı, transfüzyon tıbbı ve aferez. istanbul türkiye: galenos yayınevi; 2015. p.335-343.
 • Atalay F, Özsancak Ugurlu A, Timurkaynak F. Inhaled Colistin Use for Multi-Drug Resistant Gram-Negative Pneumonia in an Immunocompromised Patient: Case Report. Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports, 2015; 23(3):269-274.
 • Özker E, Atalay F, Gülmez Ö, Sarıtaş A. Treating a Patient of Dysfibrinogenemia with AcuteThromboembolism by Rivaroxaban and Cilostazol. Indian J Hematol Blood Transfus, 2016; :-.
 • Atalay F. Successful treatment with bortezomib and dexamethasone combination in a patient with monoclonal gammopathy. Egypt J Haematol, 2018; 2:94-95.
 • Kocabaş U, Atalay F, Altay H, Altun A, Pehlivanoğlu S. Acute Coronary Syndrome Associated withCarfilzomib Treatment. Indian Journal of Hematology andBlood Transfusion, 2019; :-.
 • Atalay F. The use of carfilzomib to treat extramedullary plasmacytoma and review of the literature. Journal of Applied Hematology, 2020; 11:74-76.
 • Atalay F. "HODGKİN LENFOMADA KLİNİK BULGULAR, TANI VE SINIFLANDIRMA ". In:Prof. Dr. Emin Kaya editors. Türkiye Klinikleri Hematoloji - Özel Konular Hodgkin Lenfoma. ankara: Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş; 2020. p.6-10. 
 • Can F, Atalay F. Miyelodisplastik Sendromda Klasik ve Yeni Prognostik Modeller ve Risk Sınıflandırması. In:Mustafa Çetiner editors. Türkiye Klinikleri. ankara: Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş; 2021. p.8-14.
 • Fıratlı Tuglular T, Noyan Atalay F, Eser A, Topbaş T, Pepedil F, Kaygusuz I, Adıgüzel C. Lenalidomide in combination with low-dose dexamethasone in relaps/refractory multipl myeloma: a retrospective study. 18~Congress of the European Hematology Association.: stocholm; 13/06/2013 - 16/06/2013 
 • Erdal S, Birtaş Ateşoğlu E, Kaygusuz I, Aktaş S, Atalay F, Adıgüzel C, Engin P, Gülen Z, Şişman S, Ataman G, Yaman N, Çetiner M, Fıratlı Tuglular T, Bayık M. Quality of Leukocyte Filters Used in Marmara University Hospital Bone Marrow Transplantation Unit, Istanbul, Türk. ISBT XXIX . International congres,: Cape Town, South Africa; 02/09/2006 - 07/09/2006
 • Atalay F, Birtaş Ateşoğlu E, Kaygusuz I, Adıgüzel C, Uzay A, Fıratlı Tuglular T, Çetiner M, Bayık M. Multipl Miyeloma Hastalarında Talidomid Toksisite Değerlendirmesi. XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi: antalya; 31/10/2006 - 04/11/2006 Kaygusuz I, Koç M, Adıgüzel C, Ateşoğlu E, Atalay F, Uzay A, Çetiner M, Fıratlı Tuglular T, Bayık M. İdiopatik Miyelofibrosis Seyrinde Gelişen Fokal Segmental Glomeruloskleroz.. XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya; 31/10/2006 - 04/11/2006
 • Kaygusuz I, Yumuk F, Adıgüzel C, Atalay F, Birtaş Ateşoğşu E, Çağlar H, Çetiner M, Fıratlı Tuglular T, Bayık M. Glivec Tedavisi Almakta Olan Bir KML Hastasında Gelişen Meme Kanseri. XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi: antalya; 31/10/2006 - 04/11/2006
 • Adıgüzel C, Kaygusuz I, Atalay F, Birtaş Ateşoğlu E, Uzay A, Çetiner M, Fıratlı Tuglular T, Bayık M. Glivec Tedavisi Almakta Olan Bir KML Hastasında Gelişen Kemik İliği Nekrozu.. XXXI. Ulusal hematoloji kongresi: antalya; 27/10/2004 - 31/10/2004
 • Adıgüzel C, Kaygusuz I, Atalay F, Birtaş Ateşoğlu E, Uzay A, Çetiner M, Fıratlı Tuglular T, Bayık M. Allojeneik Kemik İliği Transplantasyonundan 13 yıl Sonra Relaps Yapan KML Hastasında İmatinib Mesilat tedavisi. XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi: antalya; 31/10/2006 - 04/11/2006
 • Birtaş Ateşoğlu E, Atalay F, Uzay A, Kaygusuz I, Adıgüzel C, Çetiner M, Fıratlı Tuğlular T, Bayık M. Primer Tiroid Lenfoma ? Olgu Sunumu.. XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi: antalya; 31/10/2006 - 04/11/2006
 • Atalay F, Birtaş Ateşoğlu E, Karakuş S. Nazofarenkste ekstramedüller plazmasitom vakası.. XXXVI. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya; 03/11/2010 - 07/11/2010
 • Sarıtaş Gök Ş, Karakuş S, Gök N, Toprak SK, Atalay F. Venöz tromboembolizm tanısı olmuş olan hastalarda etiyolojik risk faktörlerinin değerlendirilmesi.. XXXVI. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya; 03/11/2010 - 07/11/2010
 • Atalay F. Multipl myelom tanisi olan bir hastada pulmoner hipertansiyon varligi, bir olgu sunumu. XXXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya23-26 EKİM 2013; 23/10/2013 - 26/10/2013 Birtaş E, Fıratlı Tuglular T, Kaygusuz I, Noyan F, Adıgüzel C, Çetiner M, Bayık M. ALL Hastasında İntratekal Metotreksata bağlı Kauda Equina Sendromu. XXXI. Ulusal hematoloji kongresi: antalya; 27/10/2004 - 31/10/2004
 • Birtaş E, Adıgüzel C, Kaygusuz I, Noyan F, Çetiner M, Fıratlı Tuglular T, Bayık M. Polistemia Rubra ve Esansiyel Trombositemi Hastalarında Trombo-hemorajik Komplikasyonların Görülme Sıklığı... XXXI. Ulusal hematoloji kongresi: antalya; 27/10/2004 - 31/10/2004
 • Çetiner M, Beköz H, Adıgüzel C, Noyan F, Karadoğan I, Kaygusuz I, Timuroğlu A, Fıratlı Tuglular T, Ündar L. Akut Lenfoblastik Lösemi ve Lenfoblastik Lenfoma Tedavisinde Hiper-CVAD Kemoterapisinin Toksisite Profili (İki merkez deneyimi). XXXI. Ulusal hematoloji kongresi: antalya; 27/10/2004 - 31/10/2004
 • Noyan F, Adıgüzel C, Fıratlı Tuglular T, Kaygusuz I, Birtaş Ateşoğlu E, Çetiner M, Bayık M. KML?li Hastalarda Glivec Deneyimimiz. XXXI. Ulusal hematoloji kongresi: antalya; 27/10/2004 - 31/10/2004
 • Noyan F, Birtaş E, Adıgüzel C, Kaygusuz I, Çetiner M, Fıratlı T, Bayık M. A VAD therapy resistant multiple myeloma transformed from CLL.. XXXth world Congress of the International Society of Hematology,: istanbul-türkiye; 28/09/2005 - 02/10/2005
 • Birtaş E, Odabaşı Z, Fıratlı Tuglular T, Adıgüzel C, Kaygusuz I, Noyan F, Çetiner M, Korten V. Epidemiology of bacterial infections febrile neutropenic patients having hematological malignancies in Marmara University Hospital,Istanbul, Türkiye.. XXXth world Congress of the International Society of Hematology,: istanbul-türkiye; 28/09/2005 - 02/10/2005
 • Atalay F. LOW DOSE CYTOSINE ARABINOSIDE AND AZACITIDINE COMBINATION IN ELDERLY PATIENTS WITH ACUTE MYELOID LEUKEMIA AND REFRACTORY ANEMIA WITH AN EXCESS OF BLASTS (MDS-RAEB2) ASINGLE CENTER EXPERIENCE. 5. Uluslararası Lösemi Lenfoma Miyeloma Kongresi: istanbul; 21/05/2015 - 23/05/2015
 • Özcan A, Karagin PH, Öte E, Atalay F, Turgut N, Koca E, Yılmaz Çelik Z, Şahin FI. CHROMOSOME 1 ABERRATIONS IN MULTIPLEMYELOMA: A SINGLE CENTER EXPERIENCE. 5. Uluslararası Lösemi Lenfoma Miyeloma Kongresi: istanbul; 21/05/2015 - 23/05/2015
 • Özcan A, Atalay F, Karagin H. CYTOGENETIC FOLLOW-UP OF A MULTIPLE MYELOMA PATIENT. 5. UluslararasıLösemi Lenfoma Miyeloma Kongresi: istanbul; 21/05/2015 - 23/05/2015
 • Atalay F, Özbal Koç E, Yıldız Ş. Langerhans Cell Histiocytosis of tonsillla: A case report.. 17th Meeting of the European Association for Haematopathology,: istanbul; 17/10/2014 - 22/10/2014
 • Adıgüzel C, Uyar S, Tecimer T, Birtaş E, Kaygusuz I, Noyan F, Uzay A, Bayık M. HHV-8 Negative Primary Effusion Lymphoma in a HIV Negative Patient. XXXth World Congress of the International Society of Hematology,: ; 28/09/2005 - 05/10/2005
 • Atalay F, Yıldız S, Birtaş Ateşoğlu E, Karakuş S, Bayık M. Relationship of PSGL-1 with Prognosis in Multiple Myeloma Patients.. 17th Meeting of the European Association for Haematopathology: istanbul; 17/10/2014 - 22/10/2014
 • Atalay F. Non transplant candidate multipl myeloma patients. Single center experience.. IV. Uluslararası Avrasya Hematoloji Kongresi: ; 09/10/2013 - 13/10/2013
 • Ertan-Ahmed S, G. Kiehl M, Radinoff A, Graklanov V. GX-G3, a long-acting G-CSF, compared with pegfilgrastim in reducing duration of severe neutropenia after chemotherapy for non-Hodgkin?s lymphoma.. ASCO2019: chicago -USA; 31/05/2019 - 04/06/2019
 • Atalay F, Kızılkılıç E. Systemic Capillary Leak Syndrome in a Relapsed Diffuse B Large Cell Lymphoma patient. 4.International leukemia lymphoma myeloma congress 23-25/05/2013-İstanbul.: istanbul; 23/05/2013 - 25/05/2013
 • Adıgüzel C, Kaygusuz I, Birtaş Ateşoğlu E, Noyan F, Çetiner M, Demiralp E, Fıratlı Tuglular T, Bayık M. Chronic myelogenous leukemia occuring in mother and son. 1.International leukemia lymphoma myeloma congress.: fethiye; 24/05/2007 - 26/05/2007
 • Kaygusuz I, Adıgüzel C, Atalay F, Birtaş Ateşoğlu E, Uzay A, Çetiner M, Fıratlı Tuglular T, Bayık M. Multipl Miyeloma Bortezomib Toksisite Değerlendirmesi.. XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya; 31/10/2006 -04/11/2006

Dernek Kulüp Üyelik

 • Türk  Tabipler Birliği
 • İstanbul tabip Odası
 • Türk Hematoloji Derneği
 • Hematoloji Uzmanlık Derneği

 

Yan Dal Uzmanlık Alanı

Hematoloji

Uzmanlık Yılı ve Yeri

2001

Doçentlik Yeri ve Yılı

2015

Profesörlük Yeri ve Yılı

2023

Yabancı Diller

İngilizce

Yabancı Yayın Sayısı

22

Türkçe Yayın Sayısı

7

Uluslararasi Bildiri Sayısı

10

Ulusal Bildiri Sayısı

25

Atıf Sayısı

112

Kitap Bölümü

2