Noyan Temuçin Oğuş

Prof. Dr. Noyan Temuçin Oğuş

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi

Mezun Olduğu Fakülte ve Yılı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doğum Yeri ve Yılı

Ankara, 1963

E-Posta

[email protected][email protected]

Kariyer Özeti

 • Kurucu Staf Dr. olarak Özel Marmara Hastanesi 
 • Kurucu Staf Dr. olarak Acıbadem Bakırköy Hastanesi 
 • Kurucu Konsültan Dr. olarak Merkezi Klinik Hastanesi –Bakü Azerbaycan
 • Kurucu Konsültan Dr. olarak Adatıp Hastanesi 
 • Konsültan Dr. olarak Hayat / Medicana Hastaneler Grubu
 • KVC Direktörü olarak Özel Göztepe Şafak Hastanesi
 • KVC Direktörü olarak Özel Medical Park Hastanesi Bahçelievler İstanbul
 • KVC Direktörü olarak Taksim Alman Hastanesi
 • KVC Direktörü olarak Kavacık Medistate Hastanesi

İlgi Alanları

 • Erişkin Kardiyovasküler Cerrahi

Ulusal Makaleler

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

1- İpek, G., Ö. Işık, T. Koçak, H. Akbaş, T. Oğuş, H. Erdoğan, M. Ergüney ve C. Yakut, “A New Surgical Approach: Total Cavopulmonary Anastomosis in Single Ventricle,” Koşuyolu Heart Journal, 2, 51-55 (1994).

2- İpek, G., T. Oğuş, Ö. Işık, T. Kutlu, T. Berki, A. Gürbüz, M. Balkanay ve C. Yakut, “Sol Subclavien Arterin İntratorasik Segment Anevrizmasının Cerrahi Tedavisi,” Damar Cerrahisi Dergisi, 5, 38-43 (1996).

3- Oğuş, T., G. İpek G, Ö. Işık, T. Berki, A. Gürbüz, M. Balkanay, T. Koçak, B. Dağlar ve C. Yakut, “Yüksek Risk Taşıyan Hastalarda Kalp-Akciğer Makinesi Kullanılmaksızın Çalışan Kalpte Koroner Bypass Yöntemi,” Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 4, 9-14 (1996).

4- Güler, M., G. İpek , T. Oğuş, K. Kırali, S.T. Kutlu, Ö. Işık ve C. Yakut, “Aritmi Ile Seyreden Sol Ventrikül Anevrizmasını Taklit Eden Kardiyak Kist Hidatik Olgusu,” Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 9, 232-236 (1996).

5- Oğuş, T., G. İpek , Ö. Işık, A. Gürbüz, M. Balkanay, E. Akıncı, S. Akel, T. Koçak ve C. Yakut, “Ek Risk Faktörü Taşımayan Hastalarda Çalışan Kalpte Koroner Bypass Ameliyatı Ve Sonuçların Hasta Maliyetine Etkileri,” Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni 4, 61-65 (1996).

6- Oğuş, T., E. Naseri, E. Demirsoy, H. Işıklar, S. Arsan ve O. Pektaş, “Günümüzde Kullanılan Prostetik Damar Greftleri ve Kullanım Alanları (rewiew)” Damar Cerrahisi Dergisi 7, 31-43 (1998).

7- Oğuş, T., E. Naseri, S. Altınmakas ve S. Arsan, “Morbid Obez Hastalarda Sol Internal Mamaryan Arter Kullanımının Kroner Bypass Ameliyatlarındaki Mortalite ve Morbiditeye Etkisi,” Medical Network Kardiyoloji 5, 274-281 (1998).

8- Altınmakas, S., M. Türkmen, N. Keser, T. Oğuş ve O. Pektaş, “Psödokoarktasyon Ile Birlikte Olan Aort Darlığı ve Koroner Fistül,”Medical Network Kardiyoloji 5, 234-236 (1998).

9- Oğuş, T., T. C. Caner ve S. Arsan, “Açık Kalp Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Bilateral Ballismus,” Medical Network Kardiyoloji 5, 366-368 (1998).

10- Oğuş, T., E. Naseri, N. Keser, S. Altınmakas ve S. Arsan, “Hipertansif Bacak Ülseri (Martorell Sendromu): Nadir Bir Hipertansiyon Komplikasyonu,” Medical Network Kardiyoloji 6, 48-51 (1998).

11- Oğuş, T, E. Naseri, S. Altınmakas, M. Türkmen, S. Arsan ve O. Pektaş, “Distali Görünmeyen LAD Obstrüksiyonlu Koroner Arter Hastalarında, Intraoperatif Bulgular, Koroner Bypass Ameliyatları Sonuçları ve Ameliyat Endikasyonları,” Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Dergisi 6, 417-426 (1998).

12- Oğuş, T, C. Çakalağaoğlu, M. Emir, S. Altınmakas, S. Çiçek ve Ö. Işık, “Sol Ventrikül Anterolateral Bölge Anevrizmaları; Hangi Olguda Hangi Teknik?,” Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni 7, 91-102 (1999).

13- Altınmakas, S., S. Yıldız, T. Oğuş, B. Dağdeviren, C. Uyan, N. Keser ve O. Pektaş, “Triküspid Doppler Doluş Karakteristiği Üzerine Interventriküler Septumun Etkisi,” Türk Ekokardiyografi Dergisi 2, 79-84 (2000).

14- Altınmakas, S., S. Yıldız , T. Oğuş, B. Dağdeviren, H. Gündüz, N, Keser ve O. Pektaş, “Anevrizmektomi Yapılan Koroner Arter Hastalarında QT Dispersiyonundaki Değişim,” Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 28, 612-616 (2000).

15- Altınmakas, S., H. Gündüz, T. Oğuş, S. Aktürk, Ş. Bank, N. Keser ve O. Pektaş, “Koroner Yavaş Akım Belirlenen Hastalarda QT Dispersiyonundaki Değişim,” Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi 4, 211-214 (2000).

16- Emir, M., T. Oğuş, M. Yücebaş, F. Farşidfar, S. Çiçek ve Ö. Işık, “Treatment of Respiratory Insufficiency After Open Heart Surgery in a Case of Myasthenia Gravis,” Koşuyolu Heart Journal 4, 134-138 (2000).

17- Altınmakas, S., S. Yıldız, T. Oğuş, C. Uyan, H. Gündüz, N. Keser ve O. Pektaş, “Esansiyel Hipertansiyonda Sol Ventrikül Kitlesi ile Bölgesel Diyastolik Disfonksiyon Arasındaki ilişki,” Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2, 678-683 (2000).

18- Oğuş, T., S. Çiçek, H. Oğuş Ve Ö. Işık, “İskemik Kardiyomiyopatide Miyokardiyal Revaskülarizasyon: Cerrahi Stratejinin Sonuçlara Etkisi,” Türkiye Klinikleri Kalp-Damar Cerrahisi Dergisi 2, 65-72 (2001).

19- Us, M.H., K. Cağlı, T. Oğuş, E. Özal, S. Özkan, T. Yeşildere, G. Şennazlı, E. Duran ve Ö.Y. Öztürk, “Transvers ve Longitudinal Kesilerde Sütür Materyali Ve Sütür Tekniğinin Damar Duvarında Meydana Getirdiği Patolojik Değişiklikler (Deneysel Çalışma),” Türkiye Klinikleri Kalp-Damar Cerrahisi Dergisi 2, 90-94 (2001).

20- Oğuş, T., S. Çiçek, H. Oğuş, B. Soykan ve Ö. Işık, “İskemik Ciddi Mitral Yetmezliğinin Revaskülarizasyonla Aynı Seansta Düzeltilmesi veya Kapağa Müdahale Edilmemesinin Erken ve Orta Dönem Sonuçlara Etkisi,” Türkiye Klinikleri Kalp-Damar Cerrahisi Dergisi 2(3)126-139 (2001).

21- Işık Ö., N.T. Oğuş, ”Triküspid Atrezisinde Sağ Kalp Bypass Teknikleri” Türkiye Klinikleri Kardiyoloji 16:4;306-16 (2003)

22- Işık Ö, Kaya E, Oğuş NT: “Asendan Aort Anevrizmalarında Greft Replasmanı (rewiew)”: Türkiye Klinikleri, Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Aort Cerrahisi Özel sayısı 1(2):13-9 (2005)

23- Selimoğlu Ö, Başaran M, Uğurlucan M, İncedere O, Dindar İ, Oğuş NT: “Primer PTCA Sonrası Komplet Revaskülarizasyon Amacıyla Erken Dönemde Yapılan Koroner Bypass Cerrahisi.” İstanbul üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi 6(2):15-18 (2007)

24- Selimoğlu Ö, Başaran M, Uğurlucan M, Kafalı E, Oğuş NT: “Sol anterior Desandan Arterin Konal Arter Yoluyla Doluşu.” İstanbul üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi 6(2):19-20 (2007)

25- Başaran M, Selimoğlu Ö, Kafalı E, Özcan H, akal RB,Dindar İ, Oğuş NT: :Sorin Soprano ve Sorin More Biyoprotezlerin Erken Dönem Klinik ve Hemodinamik Performansları Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 16:1; 1-5 (2008).

26- Tanrıverdi Ö, Selimoğlu Ö, Uğurlucan M, Başaran M, Eroğlu E, Ogus NT, “Kardiyovasküler Cerrahide Trombositopeni.” İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15(3);191-7 (2008).

27- Selimoğlu Ö, Altop S, Başaran M, Gapagov V, Uğurlucan M, Oğuş NT: “Basit Debridman ve Ardışık Girişimlerle Mediastinit Tedavisi” Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 17:1; 8-12(2009).

Uluslararası Makaleler

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

1- Oğuş, T., E Naseri ve S. Arsan. “Congenital Tricuspid Insufficiency Due To A Cleft In Tricuspid Anterior Leaflet Associated with Perimembranous VSD,” The Turkish Journal of Pediatrics,40: 627-628 (1998).

2- Akıncı, E., Ö. Işık, H. Tekümit , B. Dağlar , N. Bozbuğa , T. Oğuş , M. Balkanay, A. Gürbüz, T. Berki ve C. Yakut . “Three Ventriculoplasty Techniques Applied to Three Left-Ventricular Pseudoaneurysms in the Same Patient” Tex Heart Inst J 26:87-89 (1999).

3- Oğuş, NT., M. Emir, S. Çiçek ve Ö. Işık. “Prevention of Recurrent Osteomyelitis Using Cyanoacrylate Gluing In Mediastinitis,” Annals of Thoracic Surgery, 70:1761-1763 (2000).

4- Oğuş, T., S. Çiçek ve Ö. Işık. “Absence of Left Anterior Descending Artery Associated with Atherosclerotic Heart Disease,” Angiology, 52:87-88 (2001).

5- Oğuş, T., S. Altınmakus, F. Bilgen. “Eccentric Mitral Regurgitation Can Imitate a Diagnosis of Pneumonia.” International Journal of Cardiology, 77:307-309 (2001).

6- Emir, M., T. Oğuş, Ö. Işık ve S. Çiçek. “Familial Atrial Septal Defect with Atrioventricular Conduction Abnormalities.” Asian Cardiovascular & Thoracic Annals, 9:142-143 (2001).

7- Oğuş, T., C. Çakalağaoğlu, F. Çakalağaoğlu, S. Çiçek. “Accelerated Atherosclerosis in Tertiary Syphilis And Successful Treatment With Saphenous Vein Grafting.” Angiology 52:549-552 (2001).

8- Us, M.H., S. Özkan, T. Oğuş, V. Acar, T. Ege, O. Çakır, M. Gökben, Ö.Y.Öztürk. “Efficacy of topically applied Glutamate-Aspartate and Pentoxyphilline Solutions in Decreasing Myocardial Damage during hemorrhagic shock in dogs.” J Int Med Res 29(6):497-502 (2001).

9- Us, M.H., S. Özkan, L. Oral, T. Oğuş, V. Acar, O. Çakır, Ö. Keskin, C. Top, M. Gökben. “Comparison of the Effects of Hypertonic Saline and Cristalloid Infusions on Hemodynamic Parameters During Hemorrhagic Schock in dogs (experimental study)” J Int Med Res 29(6):508-515 (2001).

10- Oğuş, T., S. Çiçek, M.H. Us, Ö. Işık. “Posterior Mitral Annuloplasty with An Adjustable Home-made Ring” Journal of Cardiac Surgery 17(3):226-228 (2002).

11- Oğuş, T., S Çiçek, Ö. Işık. “Selective management of High Risk Patients with an Ascending Aortic Dilatation During Aortic Valve Replacement.” J Cardiovasc Surg (Torino) 43(5):609-615 (2002).

12- Oğuş, T., M.H. Us, S Çiçek, Özkan S, Yüksel Öztürk Ö, Ö. Işık . “Sternal Cyanoacrylate Gluing in Mediastinitis. Effects on Infection, Stability and Bone Healing.” (Experimental Rat Study & Preliminary Clinical Results )J Cardiovasc Surg (Torino) 43(5):741-6 (2002).

13- Oğuş, T., S. Çiçek, H. Oğuş, Ö. Işık. “Coronary Artery Bypass Grafting Alone, for Advanced Ischemic Left Ventricular Dysfunction with Significant Mitral Regurgitation: Early and Midterm Outcomes in a Small series.” Tex Heart Inst J. 31(2):143-8 (2004)

14- Us MH, M Sungun, S Sanioglu, S Pocan, BS Cebeci, T Ogus, A Ucak, A Guler., “A retrospective Comparison of Bovine Pericardium and Polytetrafluoroethylene Patch for Closure of Ventricular Septal Defects.” J Int Med Res 32(2):218-21(2004).

15- Oğuş, T., M.H. Us, H. Oğuş, S. Çiçek, İ. Okar, Ö.Y. Öztürk ve Ö. Işık. “Reperfusion Strategy After Regional Ischemia. Comparative Study of Reperfusion Conditions and Compositions; Pressure, Temperature And Additives (Experimental Study-Animal Model).”The J Int Med Res 32(3):292-303(2004).

16- Oğuş, T., M.H. Us, T. Yıldırım, H. Oğuş, S. Özkan, S. Çiçek, Ö.Y. Öztürk Ve Ö. Işık, “Reperfusion Strategy After Regional Ischemia. Simulation of Emergency Revascularization. Effects of Integrated Cardioplegia on Myocardial Ressuscitation. (Experimental Study-Animal Model)” The J Int Med Res 32(3):304-311( 2004).

17-Altop S, T Yıldırım, Ö Selimoğlu, N.S. Ömeroğlu, T. Oğuş. “Coronary Artery Bypass Grafting without Using Heparin in a Patient with Heparin Induced Trombocytopenia.” J Card Surg 21(3):298-300 (2006).

18- Us, M.H., C. Özbek, M. Başaran, A. Uçak, S. Sanioglu, Y. Arslan, T. Ogus, Z. Kaya, A.T. Yılmaz, “Is Saphenofemoral Junction Reconstruction Necessary During Stripping of Saphenous Vein? “ Surgery 139(5):640-645(2006).

19- Us M.H. , Y. Arslan, C. Özbek. M. Başaran, Y. Yıldız, T.Oğuş, Ö. Işık, “Coronary Artery Bypass Grafting After Left Pneumonectomy.” J. Cardiothorac Vasc Anesth. 20(5):709-711(2006).

20- Selimoğlu Ö., T. Yıldırım, M. Başaran, M.H. Us, N.T. Oğuş, “Simultanous Coronary Artery Bypass Grafting and Ascending Aorta to Bifemoral Bypass for Ischemic Heart Disease Combined by Critical Leg Ischemia: Case Reports.” Heart Surg Forum 9(6):E820-822(2006).

21- Başaran M., Ö. Selimoğlu, T. Yıldırım, N.T. Oğuş, “Use of Alfieri Stich Technique in a Patient with Hypertrophic Obstructif Cardiomyopathy.” Interact Cardiovasc Thorac Surg 5:738-739(2006).

22- Oğuş N.T., H. Oğuş, T. Yıldırım, Ö. Selimoğlu, M. Başaran, “An Alternative Technique of Proximal Anastomosis in Patients with an Atherosclerotic Ascending Aorta.” Heart Surg Forum 9(6):E846-848 (2006).

23- Yıldırım T., Ö. Selimoğlu, C. Çevik, N. Kurtoğlu, İ. Dindar, N.T. Oğuş. “Left Atrial Myxoma Showing Angiographic Neovascularization” Anadolu Kardiol Derg;6(3):299-300(2006).

24- Oğuş N.T., M. Başaran, Ö. Selimoğlu, T. Yıldırım, H. Oğuş, H. Özcan. “Long Term Results of the Left Anterior Descending Coronary Artery Reconstruction with Left Internal Thoracic Artery.”

25- Oğuş N.T., C. İndelen, T. Yıldırım, Ö. Selimoğlu, M. Başaran. “Pericardial Patch Augmentation of Both Anterior and Septal Leaflets in Ebstein’s Anomaly.” Ann Thorac Surg; ;83(2):676-678(2007).

26- Us M.H., M. Başaran, S. Sanioğlu, N.T. Oğuş, C. Özbek, T. Yıldırım, Ö. Selimoğlu, Z. Kaya. “The Use of External Banding Increases the Durability of Transcommissural External Deep Venous Valve Repair.” Eur J Vasc Endovasc Surg.; 33(4):494-501(2007).

27- Yıldırım T., Ö. Selimoğlu, M. Başaran, M.H. Us, N.T. Oğuş. “Closure of Adult Patent Ductus Arteriosus under Cardiopulmonary Bypass by Using Foley Balloon Catheter.”J Cardiac Surg;22:219-220(2007).

28- Başaran M., Ö. Selimoğlu, H. Ozcan, H. Ogus, E. Kafalı, C. Ozcelebi, N.T. Ogus. “Being an Elderly Women: Is it a Risk Factor for Morbidity After Coronary Artery Bypass Surgery?” Eur J Cardiothorac Surg; 32(1):58-64(2007).

29- Ogus H, Selimoglu O, Basaran M, Ozcelebi C, Ugurlucan M, Sayin OA, Kafali E, Ogus T. “Effects of Intrapleural Analgesia on Pulmonary Function and Postoperative Pain in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery.” J Cardiothorac Vasc Anesth.;21(6):816-819(2007).

30- Selimoglu O, Basaran M, Ozcan H, Kafali E, Ugurlucan M, Ozcelebi C, Ogus NT. “A practical and Effective Approach for the Prevention of Ischemia-Reperfusion Injury after Acute Myocardial Infarction: Pressure-Regulated Tepid Blood Reperfusion, Clinical Aspect” Heart Surg Forum;10(4):309-314(2007).

31- Basaran M, Ö. Selimoglu, M. Ugurlucan, E. Kafalı, M.H. Us, N.T. Ogus. “Cyanoacrylate Gluing Increases the Effectiveness of Systemic Antimicrobial Treatment in Sternal Infection: Experimental Study in a Rodent Model”. Thorac and Cardiovasc Surg; 56(1):28-31(2008).

32- Selimoglu O, Ugurlucan M, Basaran M, Gungor F, Banach M, Cucu O, Ong LL, Gasparyan AY, Mikhailidis D, Ogus T. “Efficacy of Remote Ischemic Preconditioning for Spinal Cord Protection Against Ischemic Injury: Association with Heat Shock Protein Expression.” Folia Neuropathol;46:204-212 (2008).

33- Kocailik A, Basaran M, Ugurlucan M, Ozbek C, Kafali E, Yerebakan C, Selimoglu O, Banach M, Ucak A, Ogus T, Us M. “Papaverine Solution Improves Preservation of Saphenous Vein Grafts Used During Cardiac Surgery.” Acta Cardiol;63:445-449(2008).

34- Selimoglu O, Basaran M, Ugurlucan M, Ogus T. “Rhabdomyolysis Following Accidental Intraarterial Injection of Local Anesthetic.” Angiology; 60(1):120-1 (2009).

35- Selimoglu O, Ugurlucan M, Basaran M, Erdim F, Ogus TN. “Iatrogenic Bronchopleural Fistula Occuring During Redo Cardiac Surgery.” Georgian Med News;174:48-50(2009). Ann Thorac Surg;83(2):496-501(2007).

36- Ugurlucan M, Basaran M, Ogus TN, Isik O.”Fibrillation without Cross-Clamping in the Presence of Sclerotic Ascending Aorta.” Asian Cardiovasc Thorac Ann.;18:94-95(2010).

37- Uğurlucan M, Zencirci E, Selimoğlu Ö, Başaran M, Ogus TN, Işık Ö. Pressure-regulated tepid blood reperfusion in patients undergoing emergency coronary revascularization after myocardial revascularization. Asian Cardiovasc Thorac Ann.;18:402-3 (2010)

38- Uğurlucan M, Selimoğlu Ö, Ogus TN, Işık Ö. Aorta non-clamp technique in cases of sclerotic ascending aorta, during coronary artery bypass grafting. Eur J Cardiothorac Surg.; 38:648 (2010) (author reply to 648-9)

39- Ogus TN, Erdim F, Selimoğlu Ö, Tekiner F, Uğurlucan M. Coronary bypass surgery in a 105-year-old patient with cardiopulmonary bypass. Case Report Med.; 2010:725173 (2010)

Dernek ve Üyelikler

 • Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
 • Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği Üyeliği
 • European Thoracic Society Üyeliği

Uzmanlık Yılı ve Yeri

Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi, 1995

Doçentlik Yeri ve Yılı

Acıbadem Bakırköy, 2002

Profesörlük Yeri ve Yılı

Nişantaşı Üniversitesi, 2014

Yabancı Diller

İngilizceFransızca

Yabancı Yayın Sayısı

42

Türkçe Yayın Sayısı

32

Uluslararasi Bildiri Sayısı

36

Ulusal Bildiri Sayısı

49

Atıf Sayısı

199