Seha Akduman

Dr. Öğr. Ü. Seha Akduman

Göğüs Hastalıkları

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi

Mezun Olduğu Fakülte ve Yılı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (2007)

Doğum Yeri ve Yılı

Konya, 1982

E-Posta

[email protected]

Kariyer Özeti :

 • 2012 - 2014: Tunceli Devlet Hastanesi
 • 2014 - 2015: Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi
 • 2015 - 2017: VM Medicalpark Kocaeli Hastanesi
 • 2017 - 2019 : Medicana Kadıköy Hastanesi
 • 2019 - Halen: Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri

Mesleki Ödüller :

 • Hacettepe Üniversitesi, Prof. Dr. Şeref Zileli Yılın Başarılı Asistanı Ödülü , 2012
 • 13. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, Uyku Laboratuvarına Başvuran Hastalarda, Horlama ile Kalp Hız Değişkenliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Araştırma Sunum Üçüncülük Ödülü

Mesleki Yayınlar :

 • Yoğun bakımda sefoperazon / sulbaktam kullanımının koagülasyon sistemi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi.Mine Altınkaya Çavuş, Seha Akduman, Sema Turan. Evaluatıon of the effects of sephoperazon / sulbachtam usage on the coagulatıon system ın ıntensıve care. . 2018; 24(4): 172-175
 • Follow-up outcomes of chronic obstructive pulmonary disease patients who underwent dilatation and curettage with the Karakoca resector balloon A 188-case series over 5 years Seha Akduman M.D. 30 Novamber 2018
 • Investigation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Development in Terms of Urea, Creatinine and Some Blood Parameters in Patients with Allergic Rhinitis,Seha Akduman M.D. International Journal of Innovative Research in Medical Science,19 March 2019
 • From the 7th TNM Staging to the 8th in Lung Cancer (Review), Deniz Köksal M.D., Seha Akduman M.D., Tuberk Toraks 2014;62(1):79-84
 • Short-term results of a registered smoking cessation clinic with patients referred by ALO 17! Ouitline, Dorina Rama Esendagli, Ozge Ozturk, Derya Ersel, Seha Akduman, Deniz Köksal and Salih Emri, Article: Published in 2014 in European Respiratory Journal 44 (Suppl 58)
 • The Predictive Value of X-Rays in Identifying Erionite-Related Pleuro-Pulmonary Changes Over : 6-Year Period Among Adults Living in Tuzköy, Turkey
 • Salih Emri, M.D., Seha Akduman, M.D. Hacettepe University Medical Faculty, Departmeni of Chest Diseases, Ankara, Turkey
 • The İHih International Conference of the Mesothelioma İnterest Group, Boston, USA
 • Pulmoner Embolide; Fibrin Yük, İnflamatuar Süreç, Kardiyak Fonksiyonlar ve Sağ Kalım Seha Akduman!, Doç Dr. Ahmet U Demir', Prof.Dr.Lütfi Çöplü'TTD 15. Yıllık Kongre
 • Nadir Bir Kistik Bronsektazi Olgusu: Çoklu Organ Tutulumu ile Seyreden Lignöz Konjuktivit (Odunsu Konjuktivit) Seha Akduman, Selen Bilekli, Özge Öztürk, Salih Emri TTD 15. Yıllık Kongre
 • Cerrahi Öncesi Karboplatin ve Pemetrekset Tedavisine Tam Yanıt Veren Malign Plevral Mezotelyoma Olgusu, Seha Akduman", Selen Bilekli' , Özge Öztürk' Prof Dr. Leyla Memiş” Prof Dr Sedat Demircan? Prof Dr.Ayten Kyı Cangır * Doç Dr.Salih Emri "TTD 15. Yıllık Kongre
 • Panhypopituitarism as first manisfestatlon of lung cancer Asena Gökçay Canpolat, Seha Akduman, Lütfi Çöplü, TTD 15. Yıllık Kongre
 • 35 Yaşında Erkekte Nazal Septoplasti Operasyonu Sonrası Gelişen Kronik Öksürük 35 Year Old Male With a Chronic Cough After Nasal Septoplasty Surgery Selen Bilekli, Seha Akduman, Özge Öztürk, Ahmet Uğur Demir, Macit Arıyürek, Lütfi Çöplü // 15. YIllık Kongre
 • Pnömokonyoz Tanısında PET-BT Kullanımı, Diagnostic Value of PET-CT at Pneumoconiosis,Selen Bilekli, Seha Akduman, Özge Öztürk, Begüm Ergan Arsava, Ahmet Uğur Demir, Lütfi ÇöP TTD 15. Yıllık Kongre
 • Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon Olgularında Medikal tedavi ve Endarterektominin Klinik İzlemi
 • Özge Öztürk!, Seha Akduman", Selen Bilekli', Ali Akdoğan”, Ahmet Uğur Demir', Rıza Doğan”, Lütfi Çöplü' TTD 15. Yıllık Kongre
 • Lignöz Konjonktivitte Akciğer Tutulumu: Kistik Fibrozisi Taklit Eden Sakküler BronşiektazilerNursül Orhan Metin, Yavuz Metin, Seha Akduman, Salih Emri, Macit Arıyürek, 32. Ulusal Radyoloji Kongresi-E-Poster
 • Tip 2 Diabetes Mellitustan Orak Hücreli Anemi Tanısına: Olgu Sunumu Ali Alkan, Güliz Zengin, Seha Akduman, Pamir Çerçi, 6. İç Hastalıkları Kış Kongresi 2012
 • Geriatrik Hastada Nadir Bir Ateş Nedeni: Subakut Tiroidit Ali Alkan*, Asena Gökçay Canpolat', Aslı Karaosmanmemet, Güliz Zengin, Duygu İlke Çıkman Öznur Aydın Seha Akduman”, 5. Akademik Geriatri Kongresi 2012
 • The Relationship Between Pain Levels And Psychiatric Symptoms In Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Copd)

Sertifika ve Belgeler :

 • Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Kongresi 2009
 • Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Derneği, Mekanik Ventilasyon Kursu 2009 Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 2009
 • Türk Toraks Derneği 8. Göğüs Hastalıkları Kış Okulu 2009
 • Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi 2010
 • Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrsı Eğitim Kursu 2010
 • Türk Toraks Derneği, Torasik Radyoloji Kursu, 2010
 • Türk Solunum Araştırmaları Derneği 33. Yıllık Kongresi 2011
 • Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrsı Eğitim Kursu 2011
 • TTD 10. Göğüs Hastalıkları Kış Okulu 2011
 • Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi 2012 Türk Toraks Derneği, Mekanik Ventilasyon Kursu 2012
 • Türk Uyku Tıbbı Derneği 13. Yıllık Kongresi 2012 Türkiye Solunum Araştrma Derneği, 35. Yıllık Kongresi 2015
 • Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, İleri Girişimsel Bronkoskopi Toplantısı, 2015

İlgi Alanları :

 • KOAH,
 • Bronşiyal Astım,
 • Akciğer Kanseri,
 • Pnömoni,
 • Pulmoner Hipertansiyon,
 • Sarkoidoz,
 • Mezotelyoma,
 • İnterstisyel Akciğer Hastalıkları,
 • Obstruktif Uyku Apne Sendromu

Yan Dal Uzmanlık Alanı

Yoğun Bakım

Uzmanlık Yılı ve Yeri

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (2012)

Uluslararasi Bildiri Sayısı

5