Zeynep Ece Utkan Korun

Op. Dr. Zeynep Ece Utkan Korun

Kadın Hastalıkları ve Doğum Tüp Bebek Merkezi

Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi

Mezun Olduğu Fakülte ve Yılı

Başkent Üni Tıp Fak. 2009

Doğum Yeri ve Yılı

Ankara/1985

E-Posta

zeynep.korun@yeditepe.edu.tr

İlgi Alanları:

•    Onkofertilite
•    Üreme Endokrinolojisi
•    İnfertilite
•    Tüp Bebek
•    Endoskopik Cerrahi
•    İnfertilite Cerrahisi
•    Gebelik Takibi

Kariyer Özeti:

2015-2018 İstanbul Haydarpaşa Numune Eği̇ti̇m Ve Araştirma Hastanesi̇, Uzman Doktor, 
2018-2020 Yeditepe Üniversitesi / Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı) 
2020-2024 Acıbadem Maslak Hastanesi Ivf Unitesi, Uzman Doktor 
2018-Halen Kocaeli̇ Üni̇versi̇tesi̇/Sağlik Bi̇li̇mleri̇ Ensti̇tüsü/Kök Hücre Ve Doku Yeni̇lenmesi Doktora Programı

Sertifikalar:

Üremeye Yardımcı Tedavi Klinik Uygulamalar Eğitim Sertifikası, Üremeye Yardımcı Tedavi Klinik Uygulamalar Eğitim Sertifikası, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ÜYTE Eğitim Merkezi, 
Uygulamalı Deney Hayvanları Kursu Sertifikası, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Jinekolojik Mikrocerrahi Kursu, Jinekolojik Mikrocerrahi Kursu, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 
Hands-on Workshop on Ovarian Tissue Cryopreservation and Transplantation, Over dokusu dondurma ve transplantasyonu, Université Catholique de Louvain, Cliniques Universitaires Saint-Luc, Brussels, Belgium, 

Mesleki Yayınlar:

1.    UTKAN KORUN ZEYNEP ECE, GÖÇMEZ SEMİL SELCEN, FURAT RENÇBER SELENAY, KAVRAM SARIHAN KÜBRA, ERALDEMİR FATMA CEYLA, ŞAHİN DENİZ (2023). Etanercept Ameliorates Vascular, Endocrine, and Ovarian Changes in a Rat Model of DHEA-Induced Polycystic Ovary Syndrome. Reproductive Sciences, Doi: 10.1007/s43032-023-01392-9 (Yayın No: 8916511) 
2.    UTKAN KORUN ZEYNEP ECE, ERDEM MEHMET, ERDEM AHMET, ONAN MEHMET ANIL, BOZKURT NURAY, ÖKTEM MESUT, BİBEROĞLU ÖMER KUTAY (2023). Use of serum copper and zinc levels in the diagnostic evaluation of endometrioma and epithelial ovarian carcinoma. ?eská gynekologie, 88, Doi: 10.48095/cccg2023279 (Yayın No: 8916474) 
3.    YILDIRIM KÖPÜK ŞULE, UTKAN KORUN ZEYNEP ECE, YÜCETÜRK AYŞEN, KARAOSMANOĞLU ÖZGE, YAZICIOĞLU ÇAĞLAR, TIRAŞ M.BÜLENT, ÇAKIROĞLU AHMET YİĞİT (2023). Does dual trigger improve euploidy rate in normoresponder? A cross-sectional study. International Journal of Reproductive BioMedicine (IJRM), Doi: 10.18502/ijrm.v21i5.13473 (Yayın No: 8916491) 
4.    YILDIRIM KÖPÜK ŞULE, YÜCETÜRK AYŞEN, UTKAN KORUN ZEYNEP ECE, KARAOSMANOĞLU ÖZGE, ÇAKIROĞLU AHMET YİĞİT, TIRAŞ M.BÜLENT (2022). What should be the strategy in case of a big follicle at the start of the cycle? Shall we start the stimulation or postpone it to the next cycle?. Journal of Turkish Society of Obstetric and Gynecology, 19, Doi: 10.4274/tjod.galenos.2022.15943 (Yayın No: 8916498) 
5.    ÇAKIROĞLU AHMET YİĞİT, YÜCETÜRK AYŞEN, KARAOSMANOĞLU ÖZGE, YILDIRIM KÖPÜK ŞULE, UTKAN KORUN ZEYNEP ECE, HERLIHY NOLA, SCOTT RICHARD, TIRAŞ M.BÜLENT, SELİ EMRE (2022). Ovarian reserve parameters and IVF outcomes in 510 women with poor ovarian response (POR) treated with intraovarian injection of autologous platelet rich plasma (PRP). Aging, 14, Doi: 10.18632/aging.203972 (Yayın No: 8916489) 
6.    BOZKURT NURAY, GÜLER İSMAİL, ÖZTÜRK MERVE, UTKAN KORUN ZEYNEP ECE, YALÇIN MEHMET MUHİTTİN, KARAKAYA CENGİZ (2015). Live birth following an intracytoplasmic sperm injection in a patient with Glanzmann thrombasthenia. Journal of Obstetrics and Gynaecology, 36, Doi: 10.3109/01443615.2015.1060198 (Yayın No: 8916550) 
7.    HALBUTOĞULLARI ZEHRA SEDA, UTKAN KORUN ZEYNEP ECE, SUBAŞI DEMİR CANSU, KILIÇ KAMİL CAN, ALPER BÜŞRA, YAZIR YUSUFHAN (2023). Optimization of Protein Quantification in Wharton Jelly-Derived Mesenchymal Stem Cell Exosomes. Acta Medica Nicomedia, 6(3), 452-458., Doi: 10.53446/actamednicomedia.1364018 (Kontrol No: 8916546) 
8.    KAVAK YILDIRIM HACER, BOZDAĞ HALENUR, ERTÜRK COŞKUN AYŞE DENİZ, UTKAN KORUN ZEYNEP ECE, GÖÇMEN AHMET (2022). Geçirilmiş sezaryen öyküsü olan hastalarda ikinci trimester tarama testi biyokimyasal belirteçlerinin kötü gebelik sonuçlarıyla ilişkisi. Maltepe Tıp Dergisi, Doi: 10.35514/mtd.2022.61 (Kontrol No: 8916524)
9.    GÖÇMEZ SEMİL SELCEN, UTKAN KORUN ZEYNEP ECE, DEMİRTAŞ ŞAHİN TUĞÇE, UTKAN TİJEN (2021). Kronik Sigara ve Alkol Maruziyetinin Gebe Rat Miyometriyum Oksitosin- ve Diltiazem- Aracılı Fonksiyonel Yanıtları Üzerine Etkileri. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7, Doi: 10.30934/kusbed.882726 (Kontrol No: 8916539)
10.    TAŞ MUSTAFA, UTKAN KORUN ZEYNEP ECE, KOÇAK ALPER, YAVUZ ADEM, ÖZÇELİK BÜLENT, GÜNGÖR METE, ÖNER GÖKALP, ÖNER GÖKALP (2018). Adenosine deaminase (ADA) and cancer antigen 125 (CA 125) levels in patients with epithelial ovarian neoplasm. Haydarpasa Numune Training and Research Hospital Medical Journal, Doi: 10.14744/hnhj.2018.60362 (Kontrol No: 8916534)

Kitap Bölümü:

COVID-19: Molecular and Clinical Approach, Bölüm adı:(Women's Health and Covid-19) (2020)., UTKAN KORUN ZEYNEP ECE, ATTAR NECİP ERKUT, Istanbul University Press, Editör:Bedia Çakmakoğlu, Sema Sırma Ekmekçi, Umut Can Küçüksezer, Vuslat Yılmaz, Günnur Deniz, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 284, ISBN:978-605-07-0760-1, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8916554) 
Üreme Endokrinolojisi, İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri, Bölüm adı:(İntrauterin İnseminasyon Hasta Seçimi, Prognostik Faktörler ve Klinik Uygulanması) (2019)., UTKAN KORUN ZEYNEP ECE, ÖKTEN SABRİ BERKEM, FIÇICIOĞLU NEŞET CEM, Nobel Tıp Kitabevi, Editör:Cem Fıçıcıoğlu, Basım sayısı:3, Sayfa Sayısı 368, ISBN:978-605-335-468-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8916558) 

Dernek ve Üyelikler:

•    TTB
•    Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği
•    TSRM
•    ESHRE
•    Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği

Uzmanlık Yılı ve Yeri

Gazi Üni Tıp Fak. 2015

Yurt Dışı Eğitim

Semmelweis University, Patoloji Anabilim Dalı, Gözlemci

Sapienza Universita di Roma, Pediatri Anabilim Dalı, Gözlemci

Justus Liebig University Giessen, Kadın hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Gözlemci

Yabancı Diller

İngilizce

Yabancı Yayın Sayısı

6

Türkçe Yayın Sayısı

4

Uluslararasi Bildiri Sayısı

4

Ulusal Bildiri Sayısı

7

Atıf Sayısı

44