Akciğer Kanseri Tanısı Aldıktan Sonra Bile Sigarayı Bırakmak, Yaşam Süresini Etkiliyor