Uğur Türe

Prof. Dr. Uğur Türe

Prof. Dr. Uğur Türe

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi

İdari Ünvan

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı

Mezun Olduğu Fakülte ve Yılı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara (1987)

E-Posta

[email protected][email protected]

Kariyer Özeti :

Dr. Uğur Türe; Ankara Deneme Lisesi'nden sonra, 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanlık eğitimini İstanbul Şişli-Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlamıştır. Uzmanlık eğitimi sırasında ve sonrasında, Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil gözetiminde Zürih Üniversitesi Hastanesinde mikrocerrahi ve cerrahi nöroanatomi alanlarında çalışmalar yapmıştır. Uzmanlık eğitimi sonrasında, 1993-1995 tarihleri arasında, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde uzman olarak çalışmıştır. Ardından 1995-1997 tarihleri arasında, Arkansas Tıp Üniversitesi’nde Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil ve Prof. Ossama Al-Mefty gözetiminde cerrahi nöroanatomi çalışmalarına devam etmiştir. Ağustos 1997’de Türkiye’ye dönerek, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve sinir cerrahisi anabilim dalında yardımcı doçent olarak çalışmaya başlamıştır. Kasım 1999’da Doçent ünvanı alan Dr. Uğur Türe, 2003-2005 tarihleri arasında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi beyin ve sinir cerrahisi anabilim dalında çalışmalarını sürdürmüştür. Mart 2005’te Profesör ünvanını almıştır.  Ağustos 2005’de Yeditepe Üniversitesi Hastanesin’de beyin ve sinir cerrahisi anabilim dalını kurmuş ve bölüm başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Dr. Uğur Türe; cerrahi nöroanatomi ve cerrahi teknikler konularında çalışmalarına devam etmektedir. Bu konularda, dünyanın önde gelen nöroşirurji dergilerinde makaleleri ve kitap bölümleri yazarlıkları bulunmaktadır. Dr. Türe; uzmanlık eğitiminden bugüne dek, beynin nöroanatomisi ve cerrahisi konusunda yaptığı çalışmaları nedeniyle önemli ödüllere değer görülmüştür. Zürih’te yaptığı nöroanatomi çalışmaları sırasında, beynin beyaz cevherinin diseksiyonu özel ilgi alanı haline gelmiş ve bu diseksiyonları ilk kez cerrahi mikroskop altında yaparak, aspirasyon ile diseksiyon tekniğini de ilk kez kullanan Dr. Türe, beyaz cevher anatomisinin sistematik diseksiyon ile gösterildiği öğreti metodunu geliştirdi. Bu metot ile bir disiplin çerçevesinde dünyanın çeşitli merkezlerinde verdiği kurslar ve ziyaret ettiği laboratuvarlarda yaptığı demonstrasyonlar ile beyaz cevher anatomisini ve cerrahi önemini nöroşirurji camiasına gösteren çalışmalarına devam etmektedir. Bu kurslar ile 1000’den fazla beyin cerrahına beyaz cevher anatomisini öğretme misyonunu sürdürmektedir. Çalışmalarını 2005 yılından itibaren sürdürdüğü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi bünyesinde 2008 yılında, Cerrahi nöroanatomi laboratuvarını kurarak beynin beyaz cevher anatomisi üzerine çalışmalarını burada devam ettirmektedir. Bu tarihten itibaren, dünyanın çeşitli ülkelerinden araştırmacılar, Dr. Uğur Türe’nin yanına gelerek klinik ve laboratuvar eğitimlerini sürdürmektedirler. 2010 yılından itibaren; temel mikrocerrahi eğitimi, beyaz cevher anatomisinin diseksiyonu ile eğitimi ve canlı cerrahi kısımlarını ilk kez bir arada sunan “Istanbul Microneurosurgery Course” ile düzenli olarak tüm dünyadan gelen beyin cerrahlarının eğitimlerine, hocası Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil ile birlikte katkıda bulunmaya devam etmektedir.

Eğitim misyonu yanında idari olarak görevlerine de devam etmektedir. Dr. Uğur Türe; 2010-2012 yılları arasında “Türk Nöroşirurji Derneği Başkan Yardımcısı” olarak ve arkasından 2012-2014 yılları arasında “Türk Nöroşirurji Derneği Başkanı” olarak çalışmıştır. Bu sırada Türk Beyin ve sinir cerrahisi tarihinin en önemli etkinliği olan; “Dünya Nöroşirurji Cemiyetleri Federasyonu (WFNS) 16. Nöroşirurji Dünya Kongresi” başkanı olarak organizasyon komitesi ile düzenlemiştir. Dr. Türe, halen WFNS onursal başkanıdır. Ayrıca Dr. Türe, tüm dünyadan sınırlı sayıda beyin ve sinir cerrahlarının seçilerek üyeliğe kabul edildiği “American Academy of Neurological Surgery”, “World Academy of Neurological Surgery,” ve “European Academy of Sciences and Arts” gibi birçok prestijli derneğin de üyesidir.

Dr. Uğur Türe, “Neurosurgical Review”, “Operative Neurosurgery” ve “Neurosurgery” gibi alanında en prestijli tıbbi dergilerin uzun yıllardan beri editörler kurulunda yer almaktadır. Editöryel kurullarında yeraldığı en önemli kitaplardan birisi de; “Youmans & Winn; Neurological Surgery” 7. Edisyon, 2016’dır.

Dr. Uğur Türe’nin nöroşirurji alanında; sinir sistemi tümörleri ve damarsal hastalıklarının cerrahi tedavisi yanı sıra epilepsi cerrahisi konularına yoğunlaşmış olup; tıp fakültesi öğrencileri, tıpta uzmanlık öğrencileri ve tüm dünyadan nöroşirurji uzmanlarının eğitimine katkı vermeye devam etmektedir. Beyin cerrahisi konusunda hastaların tedavilerine katkı sağlayacak daha ileri tekniklerin geliştirilmesi ve bakım kalitelerinin arttırılması için; nöroanatomi bilgisinin önemine ve yenilikçi cerrahi yaklaşım ve tekniklerin geliştirilmesine özel ilgi duymaktadır.

Mesleki Ödüller :

 • “Başarı Sertifikası” Şişli Etfal Hastanesi, İstanbul / 1994
 • “En İyi Tıbbi Araştırma Ödülü” Şişli Etfal Hastanesi, İstanbul / 1995
 • "Honarable Mention" CNS San Francisco, California, USA / 1995
 • "Best Contributed Paper" NASBS Scottsdale, Arizona, USA / 2000
 • "Hamit Ziya Gökalp Genç Nöroşirürjiyen Ödülü" Antalya / 2001
 • “Başarı Sertifikası” Marmara Üniversitesi, İstanbul / 2002
 • "George Ehni Lecture" Baylor College of Medicine, Houston, USA / 2013
 • "Ley-Tolosa Lecture" Catalan Neurosurgical Society, Barcelona, Spain / 2017
 • "Allan H. Friedman Lecture" Duke University School of Medicine, North Carolina, USA / 2019

Dernek Kulüp Üyelikleri :

 • Türk Nöroşirürji Derneği
 • Congress of Neurological Surgeons (CNS)
 • North American Skull Base Society (NASBS)
 • American Association Neurological Surgeons (AANS)
 • World Academy of Neurological Surgery (WANS)
 • CNS / AANS Tumor Section International Committee
 • European Academy of Sciences and Art (EASA)
 • American Academy of Neurological Surgery (AAcNS)
 • "The Rhoton Society" Member of Executive Committee

İlgi Alanları :

 • Sinir Sistemi ve Kafa Tabanı Tümörleri
 • Beyin Damar Hastalıkları Cerrahisi
 • Epilepsi Cerrahisi

Uzmanlık Yılı ve Yeri

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul (1992)

Doçentlik Yeri ve Yılı

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1999)

Profesörlük Yeri ve Yılı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (2005)

Yabancı Diller

İngilizce

Yabancı Yayın Sayısı

138

Türkçe Yayın Sayısı

8