Tiroid Bezinin Tamamı Alınmadan Tiroid Kanseri Tedavisi Mümkün