Türk Hekim Paratiroid Naklinde Yeni Yöntem Geliştirdi