Talasemide Enfeksiyona Bağlı Yaşam Kayıplarına Karşı Önlem Alınmalı