Karaciğer Kanseri ve Karaciğer Naklinin Yüzde 60 - 70’ i Kronik Hepatit Kaynaklı